Stormarkering mot ny Alta-sak

Regjeringen har gitt tillatelse til å dumpe millioner av tonn med gruveavfall rett i fiskerike og uerstattelige fjorder. Onsdag demonstrerer miljøvernere og urfolk utenfor Stortinget for å kreve stans i saken.

Selskapene Nussir og Nordic Mining har fått tillatelse til å deponere millioner av tonn med gruveslam i nasjonale laksefjorder, i strid med råd fra Havforskningsinstituttet. I løpet av våren skal Stortinget behandle et forslag om å stanse dumpingen. Regjeringen skal også ta stilling til om gruven ved Repparfjord får driftskonsesjon til å kunne starte opp, en gruve som vil beslaglegge store reinbeiteområder. De endelige tillatelsene til oppstart er ennå ikke gitt, og politikerne kan fremdeles stanse en av de verste forurensningskandalene i nyere tid. 

Miljøvernere og urfolk står sammen og lover en ny Alta-kamp dersom byggingen av gruvene starter. Over 2 400 mennesker har skrevet seg på liste og sagt seg villige til å aksjonere sivilt ulydig.

Onsdag 21. mars kl. 17-18.30 demonstrerer Naturvernforbundet foran Stortinget, sammen med blant andre Natur og Ungdom. På programmet står joik med Sara Marielle Gaup og Risten Anine Gaup, i tillegg til appeller fra Eirik Larsen (rådgiver for sametingspresident Aili Keskitalo), Tore Storehaug (stortingsrepresentant for KrF), Sondre Hansmark (leder i Unge Venstre), Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell (leder i Sametingets ungdomspolitiske utvalg), Lars Haltbrekken (stortingsrepresentant for SV), Sindre Hornnes (leder i AUF i Sogn og Fjordane), Reidar Staalesen (fisker og bystyrerepresentant for AP i Bergen), Åse Marie Småvik (Hammerfest SV og Redd Repparfjorden) og Gina Gylver (leder i Oslo Natur og Ungdom).

Følgende organisasjoner stiller seg bak markeringen: Natur og Ungdom, Noereh, Naturvernforbundet, Norges Kystfiskarlag, Sosialistisk Ungdom, Grønn Ungdom, Rød Ungdom, Unge Venstre, AUF, KrFU, FIVAS – Foreningen for internasjonale vannstudier, Rødt og Lesbians and Gays against the mining waste.