Retningslinjer for samarbeid med bedrifter og organisasjoner

Naturvernforbundet er helt klar på at støtte fra eller samarbeid med næringslivet ikke skal kunne styre hva organisasjonen mener. Det samme gjelder støtte fra offentlig sektor og andre støttespillere. Det er avgjørende for vår troverdighet som en uavhengig og demokratisk medlemsorganisasjon.

Naturvernforbundet styres av et landsmøte og et landsstyre. Det er deres vedtak som til enhver tid styrer organisasjonens politiske posisjoner. Her sitter tillitsvalgte miljøvernere valgt blant organisasjonens medlemmer over hele landet. De bestemmer organisasjonens politiske posisjoner, arbeidsområder, hva inntekter skal brukes til, og rammene for samarbeid med næringslivet.

Denne organiseringen er med på å sikre at organisasjonens samarbeid med næringslivet ikke bestemmer våre politiske posisjoner.

Samarbeid gir ny kunnskap – begge veier
Naturvernforbundet er samtidig positiv til samarbeid med næringslivet og har flere bedriftsavtaler.

Innovative og samfunnsbevisste bedrifter er en viktig del av løsningen på dagens miljøproblemer, og vil i økende grad bli det gjennom nye tjenester og teknologi som reduserer menneskers belastning på miljøet. Samarbeid med næringslivsaktører åpner for mulighetene til å skape møteplasser og nær dialog om tema av felles interesse, også med bedrifter vi er dypt uenig i. Dette bidrar til ny kunnskap begge veier, samt mulighet for oss til å påvirke og fremmer nye løsninger overfor bedriften.

Samarbeid og tillit kan i noen tilfeller være en langt mer effektiv måte å påvirke næringslivsaktører på enn gjennom f.eks. kritikk gjennom media.

Klare retningslinjer en forutsetning
Organisasjonen kan for eksempel ikke anbefale enkeltprodukter eller bedrifter. Samtidig kan vi gjerne anbefale gode miljøløsninger sammen med næringslivsaktører.

Alle samarbeidsavtaler inneholder en klar klausul om at Naturvernforbundet står fritt til offentlig å kritisere miljøfiendtlige sider ved bedriften.

I de tilfellene der bedriftssamarbeidspartnere forsøker å styre Naturvernforbundets posisjoner eller handlinger, vil vi avvikle samarbeidet.