Styrer mot fire grader

Klimatoppmøtet i Warszawa kan bli et kappløp mot bunnen. I dag ble analyse av de utslippsløftene som så langt har kommet lagt fram, etter at blant andre Japan gjorde dramatiske endringer forrige uke.

Japans statsminister nærbilde

Analysen viser at vi holder kurs mot en 3,7 graders oppvarming. Det er 0,6 grader mer enn hva som ville blitt konsekvensene av løftene om utslippskutt som kom i København i 2009. Skremmende, mener Naturvernforbundet.

– København var en fiasko, men nå ligger vi an til å få noe som er enda dårligere for klimaet, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet. 

Japan og Australia er syndebukker 

Analysen som ble lagt fram i dag av Climate Action Tracker viser også at det er ca 30 prosent sjans for å få en temperaturøkning på mer enn 4 grader. Dette skyldes blant annet tre negative utviklinger: Japan har signalisert at de vil gå bort fra et kutt i utslippene på 25 prosent innen 2020 i forhold til 1990 og i stedet øke utslippene med 3-4 prosent,  samt Australias signaler om å redusere CO2 avgiften og reversere klimapolitikken utligner mye av de positive signalene om økte kutt i Kina og USA.

-Vi har ikke lenger tid til å vente på en global avtale. Nå må alle rike land skjerpe sin klimapolitikk og love det som trengs av utslippskutt, sier Lars Haltbrekken

Katastrofal oppvarming 

Oppvarming opp mot fire grader er ekstremt høyt, og vil føre til flere ukjente effekter. Blant de sannsynlige utfallene er at all permafrost i Arktis på sikt vil tine, at havet kan på sikt stige opp til fem meter, og at temperaturer i sentraleuropa kan nå opp til 50 grader om sommeren. Masseutryddelse av arter, økt forsuring av havene og kraftigere ekstremvær er også sannsynlig. Landbruk verden over vil komme under sterkt press fra tørke og ekstremvær.

Stort gap mellom mål og løfter 

I følge en rapport lagt fram av FNs klimapanel før Warszawa møtet startet er gapet mellom det som trengs av utslippskutt og det som er lovet, fram mot 2020 på 8-12 mrd tonn CO2 årlig. Med business as usual ligger vi an til å få et globalt utslipp på 59mrd tonn i 2020. Dersom kuttene som er lovet gjennomføres vil utslippene reduseres med 3-7 mrd tonn, ned til 52-56 mrd tonn. For å ha en viss sjans til å nå to graders målet må utslippene i alle fall reduseres ned til 44 mrd tonn.