Svake klimaregler frem til 2020 gir farlig høye utslipp

Klimatoppmøtet i Durban endte søndag morgen med enighet om et svakt regelverk og lite ambisiøse utslippsmål for perioden fram til 2020. En helhetlig internasjonal klimaavtale vil etter vedtaket i Durban ikke tre i kraft før om ni år.

Klimakonferanse

– I fravær av tilstrekkelig sterke internasjonale forpliktelser fram til 2020, må hvert enkelt land ta større ansvar for å redusere sine utslipp, sier Bård Lahn, klimarådgiver i Naturvernforbundet, som har fulgt Durban-møtet.

Naturvernforbundets analyse av Durban-toppmøtet

Les analysen her

Vedtaket i Durban setter i gang en ny runde med forhandlinger om en internasjonal klimaavtale som skal gjelde for perioden etter 2020. En slik avtale skal være ferdig forhandlet innen 2015. Men Durban-vedtaket sikrer ikke større innsats når det gjelder utslippsreduksjoner i perioden fram til 2020. Dagens løfter om utslippsreduksjoner er altfor lite ambisiøse til å hindre farlige klimaendringer, og kan ifølge forskere føre til en temperaturstigning på mer enn 3,5 grader.

– Klimakrisen blir stadig tydeligere. Da er det svært alvorlig at Durban-toppmøtet ikke sikrer større innsats for reduserte klimagassutslipp. Vi vet at utslippsmålene de rike landene har lagt på bordet i disse forhandlingene er fullstendig utilstrekkelige, og klimaet har ikke tid til å vente ni år på en ny avtale for å gjøre noe med saken, sier Bård Lahn i Naturvernforbundet.

Durban-toppmøtet endte med enighet om å videreføre Kyoto-protokollen i en ny periode. Men foreløpig er det uklart både hvilke land som vil delta i den neste Kyoto-perioden og hvor lenge den skal vare. Endelig vedtak om dette ble utsatt til neste år. Uansett er det klart at verken USA, Japan, Russland eller Canada vil være bundet av internasjonale klimaforpliktelser i perioden fram til 2020.

– Resultatet av Durban-toppmøtet er at regelverket for verdens klimainnsats de neste ni årene er svakt og fullt av huller. Samtidig vet vi at kraftige utslippsreduksjoner er nødvendig i løpet av de neste få årene. Med resultatet fra Durban blir det derfor enda viktigere at hvert enkelt land tar ansvar for å kutte kraftig i sine utslipp, påpeker Lahn.