– Swix og miljømyndighetene har holdt miljøgiftinnholdet hemmelig

Dagbladet avslører helseskade-historien bak Cera F, fluor-skismøringen fra norske Swix. Naturvernforbundet har unike dokumenter som viser at både Swix og miljømyndighetene har holdt miljøgiftinnholdet hemmelig.

Tre skismøringer på snøen

Dagbladets avsløringer viser at smøreproduktene kan ha gitt kreft, lungeproblemer og skyhøye miljøgiftnivåer i blodet for både proff-skismørere og hos arbeidere i den italienske fabrikken Miteni. I tillegg er stoffene spredt i skiløyper, smøreboder, kjellere og hos flere titusen vanlige skiløpere som har betalt dyrt for glid.

Naturvernforbundet har unike dokumenter som viser at både Swix og miljømyndighetene har holdt miljøgiftinnholdet hemmelig:

1. I 2004 når Naturvernforbundet brukte den da ferske miljøinformasjonsloven til å spørre en rekke norske bedrifter om de brukte eller solgte miljøfarlige fluorerte miljøgifter svarte Swix nei. Se bildet under, og brevene i Naturvernforbundets arkivmappe.

2. I 2011 fikk Naturvernforbundet nyss om at miljømyndighetene satt med analyser som likevel viste slike helse- og miljøfarlige stoffer i norske skismøringer. Etter flere runder med innsynskrav fikk vi omsider bekreftet dette og utlevert analyserapportene, men med alle merkenavn og annen info maskert. Se eksempelbildet under, eller hele den sladda analyserapporten.

Naturvernforbundet advarte kraftig mot disse fluormiljøgiftene på starten av 2000-tallet. I 2007, når enkelte av dem ble forbudt, ba vi i et brev til Miljøverndepartementet om at det skulle gjelde alle liknende stoffer i forbrukerprodukter. Miljødepartementet svarte at arbeidet med å stanse fluormiljøgiftutslippene hadde høy prioritet. Såvidt vi vet selger Swix fortsatt fluorkarbongli.

Les bakgrunn i et Facebook-notat fra Naturvernforbundet i 2012.

Se hele artikkelserien Glidens Pris hos Dagbladet.