Tabell – test

Type bærepose / handlenettMiljøeffekt av produksjonLevetid og gjenbruksverdiForsøplingsfareTotalvurderingPlastposer Fossilt eller plantebasert råstoff. Ganske energieffektiv å produsere og transportere Kan brukes om igjen noen ganger.
Kan resirkuleres Brytes ikke ned i naturen, kan gjøre stor skade på dyr og blir til slutt til mikroplast UNNGÅ Papirposer Betydelige utslipp fra produkasjon av tremasse. Tungt å transportere Kan brukes om igjen noen få ganger og brukes gjerne til papiravfall til slutt. Kan resirkuleres Oppløses i naturen etter få uker. Bruk innimellom Handlenett lagd av plast Fossilt eller plantebasert råstoff.     Ganske energieffektiv å produsere og transportere. Kan brukes svært mange ganger. Noen få kan resirkuleres. Brytes ikke ned i naturen. Blir til mikroplast. Et OK miljøvalg dersom det brukes ofte Handlenett lagd av naturmateriale (ull, bomull o.l.) Betydelige utslipp fra produksjon. Tungt å transportere. Kan brukes svært mange ganger.    Tekstil kan leveres til gjenbruk Utgjør liten forsøplingsfare. Skader ikke dyr om det havner i naturen  Klart beste miljøvalg

PLASTPOSER:

Ulemper:

Fossilt eller plantebasert råstoff

Brytes ikke ned i naturen – kan gjøre stor skade på dyr og natur

Blir til slutt til mikroplast

Fordeler:

Ganske effektiv å produsere og transportere

Kan brukes igjen noen ganger

Kan resirkuleres

Konklusjon: UNNGÅ

PAPIRPOSER:

Ulemper:

Betydelige utslipp fra tremasseproduksjon

Tungt å transportere

Fordeler:

Kan resirkuleres

Kan brukes på nytt noen få ganger

Oppløses i naturen etter få uker

KONKLUSJON: Bruk innimellom