Tiden for de store vannkraftutbyggingene ikke over

Før helgen vedtok regjeringen å bygge ut Smibelg og Storåvatn på Helgelandskysten i Nordland. – Dette er en svært stor vannkraftutbygging med store konsekvenser for naturen, sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken. Han mener dette er et klart brudd på regjeringas løfter om at tiden for store vannkraftutbygginger er forbi.

Les mer:

Olje og energidepartementet;

Konsesjon til kraftverkene Smibelg og Storåvatn

Kraftverkene Smibelg og Storåvatn blir liggende i Rødøy og Lurøy kommuner. Haltbrekken mener utbyggingen er et kjempetap for Nordlands-naturen.

– Utbyggingen innebærer fire store reguleringsmagasin. Mange elver får kraftig reduksjon i vassføringa, og tapet av urørt natur er stort. Et større urørt område, inkludert et fjordområde uten inngrep, blir punktert og mister totalt sin verdi som villmark og nasjonalt kystlandskap, påpeker Haltbrekken.

Tungt utbygd fylke

I perioden 1988 – 2008 mistet Nordland 1200 km2 villmarksprega områder, mer enn noe annet fylke i Norge. Vannkraft stod for 81% av tapene.

Vedtaket fra OED om kraftutbygging i Smibelg/ Storåvatn gir ytterligere tap av 110 km2 inngreps fri natur.

– I dag er inngrep er den største trusselen mot naturrikdommen. Utbyggingen vil også ha store negative konsekvenser for reindrifta, sier Haltbrekken.

NordNorge, og særlig Nordland, har i dag et stort kraftoverskudd. I følge nettmeldinga som regjeringa la fram rett før helgen er kraftproduksjonen i landsdelen på 24 TWh, mens forbruket er 19 TWh.

Kommer til å kreve bygging av nye kraftlinjer

Det er ikke bare den urørte vassdragsnaturen som blir rammet av utbygginga.

Fordi kapasiteten i overføringslinjene i området er i dag begrenset,, vil den vedtatte vannkraftutbyggingen føre til at en ny 420 kv-linje må bygges gjennom inngrepsfrie naturområder.

– Naturvernforbundet mener utbyggingen er i strid med løftene fra Regjeringas Soria Moria erklæring, hvor det slås fast at tiden for de store vannkraftutbyggingene er forbi, sier Haltbrekken.

Dette blir den største vannkraftutbyggingen siden 2004.