Tillater uforsvarlig vekst i oppdrettsnæringen

I går lanserte Havforskningsinstituttet sin årsrapport, Havforskningsrapporten 2015. Der skriver de at ingen ting tyder på at utfordringene med lakselus og rømming er løst, snarere tvert imot. Regjeringen svarer i dag med å legge til rette for vekst i oppdrettsnæringen. – Stortinget kan ikke belønne en næring som mislykkes så til de grader med å nå miljømålene sine, mener Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet.

Sjøørret og villaksbestander langs norskekysten er hardt presset på grunn av smitte av lakselus fra oppdrettsanlegg. Situasjonen er mange steder helt prekær og næringen sliter med å finne effektive behandlingsmetoder. Bruken av kjemikalier til å behandle er tidoblet på to år og det ble i 2014 sluppet ut nærmere 40 tonn med kjemikalier for å fjerne lakselus. 
– Resultatet er at lusa mange steder er resistent. Allikevel skal altså næringa få vokse enda mer. Det er uholdbart, sier Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet. 

Regjeringen lanserer i dag et slags trafikklyssystem, der vekst tillates i områder som er «grønne», det vil si hvor lakselusa fortsatt er under et visst nivå.

Må rydde opp først

– Regjeringen må starte med å rydde opp i dagens miljøproblemer,  ikke premiere en næring som så til det grader har mislykkes med å løse sine miljøutfordringer. I områder langs kysten der lakselusa allerede er en trussel mot sjøørret og villaks, må oppdrettsnæringa flyttes dersom den ikke blir bærekraftig.
Les om økningen i bruk av lakselusmidler hos Mattilsynet  

Les Havbruksrappporten fra Havforskningsinstituttet