Tips og inspirasjon til miljøgifter i læreplanen

Du finner tips og inspirasjon om hvordan miljøgifter og plast kan gjøres til en interessant del av
undervisningen her:

 • Miljøagentene: Tilbyr en rekke morsomme aktivitetsforslag som «Dagens oppdrag», aktivitetsark om forbruk og gjenvinning, strandryddeveileder og foredrags mal om marin forsøpling.
 • NRK Skole tilbyr lærerike programmer og klipp fordelt på fag, trinn og tema, om bl.a. forbruk og forsøpling.
 • Grønt Flagg: gjennomfører årlige skolekonkurranser om søppelrydding 
 • LOOP Miljøskole: Ny undervisningsportal for lærere som vil lære unge å leve bærekraftig og ta vare på ressursene. Tilbyr gratis undervisningsopplegg, spill og aktivitetshefter du kan bestille eller laste ned om avfall, ressursknapphet, plastproblematikk og vår kjemiske hverdag for både barne- og ungdomstrinn og videregående skole.
 • Den Naturlige skolesekken: Har læreplan tilpasset undervisningsopplegg (mest for lærerne). Se for eksempel «Bærekraftige produktvalg».
 • Oslofjorden Friluftsråd: undervisningsmateriell, presentasjoner og filmer, med utgangspunkt i kompetansemål etter 7. og 10. trinn. Kan også være nyttige for andre trinn som ønsker å jobbe med marin forsøpling.
 • Miljølære: Har spennende oppgaver og registreringsverktøy, se for eksempel Den store
 • Mikroplastjakten fra 2019
 • Naturfagsenteret: lærerressurser om bærekraftig utvikling
 • Planet Plast: for de større barna kan vi på det varmeste anbefale NRKs faktasjekkserie fra 2018
 • Hold Sverige Rent:
 • Naturvernforbundet: Aktiviteteshefte 
 • Klimaskolen