Nyttig info for klesbyttearrangører

Skal du arrangere et klesbyttemarked?
Her er alt du trenger å vite for å lykkes med ditt arrangement!

klesbyttedag OppsalKristian Aas


Her er noen tips til hvordan du som ønsker å være arrangør kan planlegge og
gjennomføre et klesbyttearrangement. Denne listen er bare ment som inspirasjon, og det er naturligvis opp til deg hvordan du vil gjennomføre ditt arrangement.

Malen tar utgangspunkt i et større arrangement, men tipsene kan lett nedskaleres. Det fine er at man, uavhengig av størrelse, kan lage et godt klesbyttemarked helt gratis!

Planlegging

 1. Opprett et Facebook-arrangement for ditt arrangement og legg til Naturvernforbundet som medarrangør. Da får du også synliggjort arrangementet ditt via karttjenesten på nettsiden vår. Husk å invitere venner og kjente.
 2. Registrer arrangementet andre steder på nettet. Det finnes mange nettsteder som formidler hva som skjer i ulike nærområder. Kanskje finnes det en slik side for ditt nærområde også?
 3. Heng opp plakater. Å henge opp en plakat på bussholdeplassen, på tavla på jobb, i barnehagen, skolen eller på treningssenteret kan være en god strategi for å gjøre folk oppmerksomme på arrangementet ditt.
 4. Send ut beskjed om arrangementet via mail til kollegaer, foreldre i barnehagen, på skolen, de du synger i kor med eller lignende.
 5. Sende ut en kort pressemelding til lokalavisa. Et forslag til pressemelding kan du laste ned her:
 • Innsamling av klær
  Man kan be folk levere inn klær i forkant eller levere klærne inn når de ankommer arrangementet. Hvis du vil at folk skal levere klærne på forhånd kan du opplyse om tid og sted for innlevering, det kan også være på selve dagen for klesbyttingen. Ved innlevering får gjestene for eksempel lapper tilsvarende antall plagg de har levert inn, og må ta med seg disse på byttedagen, eller man kan lage en liste og dele ut lappene i døra ved ankomst.

  Fordelen med innsamling på forhånd er at det gir mer tid til å systematisere klærne rundt i lokalet før gjestene kommer. Hvis du velger å ta imot klærne ved ankomst, så bør det være en arrangør som har ansvar for å legge klærne som kommer inn på plass, og en annen som deler ut klesbyttelappene og forklarer reglene.

Forslag til byttesystem:

 • Lappesystem (passer godt for større arrangementer). Alle får en lapp for hvert plagg de leverer inn, og bruker disse som betaling for plaggene de vil bytte til seg. Det går også an å lage et litt mer avansert system hvor man differensierer mellom vanlige plagg og litt
  mer eksklusive plagg ved å utdele to lapper for sistnevnte og at de tilsvarer koster to lapper å bytte til seg plagget.
 • Ønskelappsystem (godt egnet for arrangementer med venner). Hvis man ikke er så mange, så kan man satse på et ønskelappsystem hvor man setter et merke på de plaggene man vil ha, og så forhandles det etterpå når man ser hvem som ønsker hvilke plagg.


Andre praktiske forberedelser


Det er lurt å ha noen skilt for å organisere klærne som kommer inn. Last ned våre forslag til kleskategoriskilt som kan brukes for å skille ulike klestyper fra hverandre, informasjonsplakater (slik foregår det), plakat med informasjon om miljøgevinsten ved klesbytting, INN- og UT-skilt, samt klesbyttelapper.

Materiell

Her finner du alt du trenger av materiell til Den store klesbyttedagen-arrangementet ditt!

Hvis det er mange frivillige involvert kan det være en god ide å lage et skjema med navn på de frivillige og hvem som skal gjøre hva og når. Kanskje dere får låne kleshengere fra en lokal butikk? Hvis du mangler bord og klesstativer, finnes det gode alternative løsninger for å få vist frem klærne. Du kan for eksempel feste en snor på tvers av lokalet og henge opp tøy over denne.

Gjennomføringen

 • Gjøre i stand lokalet.
  Sett frem bord eller stativer til klærne, og sett kategoriskiltene på plass. Det kan være lurt å ha et lite bord ved inngangen for registering av antall deltagere og plagg. Det kan også være en god ide å henge opp en plakat med info/retningslinjer for arrangementet. Plakat med informasjon om hvordan klesbyttemarkeder foregår finner du her.

  Det kan også være en ide å ha klar en e-postliste hvor folk kan skrive seg på hvis de vil være frivillige neste gang eller motta invitasjon for neste byttemarked. Etter den store byttedagen vil de samlede tallene for antall byttede klær, antall arrangementer, og antall deltagere bli publisert på nettsiden sammen med informasjon om hva dette tilsvarer i miljøbesparelse.
 • Når det åpner.
  Noen ønsker velkommen og forklarer byttereglene. Andre holder orden i
  lokalene, og registrerer ved utgangen.
 • Opprydning
  Lokalene ryddes og feies/vaskes. Overskuddsklærne pakkes ned og leveres til mottak for tekstiler eller annet som på forhånd er avtalt.
 • Klær til overs?
  Plagg som er igjen kan gi glede til andre ved at de leveres til nærmeste loppemarked (sjekk for eksempel loppiser.no eller loppemarked.info), Fretex, UFF, eller tekstilinnsamling i regi av idrettsforeninger. Fretex og UFF har tekstiltårn stående over hele landet, i tillegg har de mottakssteder for større mengder tekstiler.

OBS! For å regne ut miljøgevinsten fra Den store klesbyttedagen trenger vi hjelp fra deg som arrangør. Derfor ber vi om at alle arrangører registrerer antall besøkende og antall byttede plagg for sitt arrangement. Forslag til den praktiske gjennomføringen av dette vil bli lagt ut på nettsiden.

Samarbeid med Norsk Husflidslag

Du finner Husflidslag i mange bydeler i de store byene, samt på små og store steder over hele landet.

Det varierer hvilke håndverksteknikker lagene har kunnskap om, men de har et stort kontaktnett og vil ofte kunne finne noen som kan ha kurs eller foredrag om noe du er interessert i. Noen av lagene har egne lokaler med utstyr som medlemmene kan benytte seg av.  

Oversikt over lokal- og fylkeslag i Norsk Husflidslag


Ta kontakt og hør om dere kan samarbeide.