Tre land tillater gruvedumping – Norge er ett av dem

Listen over land som tillater gruvedumping i sjøen blir stadig kortere. Norge er nå ett av kun tre land som fortsatt sier ja til den omstridte driftsformen. – Dette begynner å bli veldig flaut, men det er også alvorlig. Vi befinner oss midt i en naturkrise hvor vi mister arter i rekordtempo. Norge kan ikke gå baklengs inn i fremtiden på denne måten, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

To dykkere i havet

I løpet av fjoråret ga Regjeringen grønt lys til dumping av gruveavfall både i Førdefjorden og Repparfjorden. Begge prosjektene vil medføre betydelig forurensning og ramme livet i fjordene hardt.

Det er nå kun tre kun tre land som tillater dette. Indonesia vedtok nylig å si nei til ny gruvedrift med sjødeponi. Chile har vedtak om å slutte med dette innen 2023. Da gjenstår bare Papua Ny-Guinea og Tyrkia som sammen med Norge tillater den forurensende avfallshåndteringen.

– Nå er det på høy tid at Regjeringen innser hvor skadelig gruveavfall er for livet i havet. Verden forlater denne industripraksisen, snart er Norge det eneste landet som tillater direkte forurensning av sårbare fjorder. Dette kan vi ikke akseptere, sier Ask Lundberg.

Hun viser til at Erna Solberg leder Det internasjonale havpanelet, som påpeker hvor viktig det er å stanse forurensningen fra land. I tillegg har Norge fått en lederrolle det internasjonale havforskningstiåret.

– Skal Norge ha noen troverdighet i det internasjonale miljøarbeidet, kan vi ikke være et av de høyst få landene som dumper gruveavfall i sjøen. Vi forventer at miljøpartiet Venstre nå stanser denne naturødeleggende praksisen, sier Ask Lundberg.

I juni 2020 fikk gruveselskapet Nordic Mining driftstillatelse til gruvedrift på Engebø, med åpent dagbrudd og hvor kjemikalieholdige restmasser skal dumpes i Førdefjorden. Å deponere gruveavfall i Førdefjorden vil ha alvorlige negative konsekvenser for naturen i fjorden, ifølge statens egne marinfaglige rådgivere i Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet.

–  Det er helt uakseptabelt å dumpe millioner av tonn med gruveavfall i Førdefjorden. I tillegg til store mengder slam og partikler, inneholder gruveavfallet farlige miljøgifter. Dette er et svært risikabelt eksperiment. Det sier seg selv at vi ikke kan behandle fjordene våre på denne måten, sier Anne-Line Thingnes Førsund, styremedlem i Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane.

Thingnes-Førsund påpeker også at Havforskningsinstituttet gang på gang har frarådet å dumpe gruveavfall i Førdefjorden og at protestene fra fiskeri-, sjømat-, reiselivsnæringen og miljøorganisasjonene har vært sterke og vedvarende, slik også den folkelige protesten mot å ødelegge fjorden er.

I Finnmark har Regjeringen godkjent gruveselskapet Nussirs planer om å bruke Repparfjorden som deponi for gruveavfall. Hvert år skal det slippes ut to millioner tonn tungmetallholdig gruveslam, rett ut i sjøen. Gruvedriften vil ramme livet i fjorden, fiskeri og den samiske reindriften i området.

– At man tillater dette i en nasjonal laksefjord henger ikke på greip. Tillatelsen gis på tvers av faglige råd og advarsler. Dette er å fremme en skitten industripolitikk, der man prioriterer kortsiktig økonomisk gevinst foran hensynet til naturverdier og ressurser som varer evig, hvis man forvalter de rett, sier Ask Lundberg.