– Uansvarlig lisensjakt på ulv

Naturvernforbundet mener klima- og miljøminister Vidar Helgesens ulvekvote er uansvarlig.

– Å skyte tre firedeler av Norges ulvebestand er ingen måte å forvalte en kritisk truet art på. Her vil de skyte 42 av maksimalt 56 helnorske ulver, 75 prosent av bestanden. Ulven er en av våre aller mest truede dyrearter, og har en viktig funksjon i økosystemet. Skal vi ha en levedyktig ulvebestand, kan vi ikke skyte så mange som 42 ulver, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

– Dette utrydder nesten all ulv i Norge. Helgesen handler i strid med internasjonale forpliktelser, norsk lov og Stortinget. Han bruker de svenske ulvene som brekkstang for å skyte nesten all norsk ulv. Det er uansvarlig, sier Arnodd Håpnes, fagsjef i Naturvernforbundet.

Stortinget har vedtatt at det skal være en levedyktig ulvestamme i Norge. Sist vinter ble 51-56 helnorske ulver påvist, en betydelig nedgang på hele 17 prosent fra året før. Før Helgesens inngripen hadde rovdyrnemndene vedtatt lisenskvote på 50 ulver i Norge for sesongen 2017-2018. Dette utgjør nesten alle helnorske ulver ved siste registrering, og er selvsagt uakseptabelt. Stortinget har vedtatt at det skal være en levedyktig ulvebestand i Norge, og da kan ikke nemdene vedta at hele den helnorske bestanden skal kunne skytes ut. At Helgesen reduserer antallet til 42, og sparer Slettåsflokken, hjelper lite for å opprettholde en levedyktig ulvebestand.

– Det er gjort mange tiltak innenfor ulvesonen for å opprettholde beitebruk. Man må heller forsterke disse tiltakene, og gjøre det lettere for folk å leve med ulv. Det er statsrådens og rovdyrnemndenes ansvar å gjennomføre tiltak som kan dempe folks frykt og angst, og gjøre det enklere og bedre å leve med rovdyr. Dette ansvaret har de i liten grad vært seg bevisst, sier Håpnes.