Uetisk og dårlig rovdyrforvaltning

I dag ble den første bjørnen skutt etter at Direktoratet for naturforvaltning (DN) gjeninnførte vårsnøjakt på bjørn, en jaktform som har vært forbudt ved lov i snart 80 år.

brunbjørn

– All foreliggende kunnskap forteller oss at dette er en kontroversiell form for forvaltning av rødlista arter. I tillegg er den etisk uakseptabel, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet.

DN har selv framhevet at vårjakt på bjørn ofte vil ha «svært usikker effekt» med hensyn til mulig skadereduksjon på beitedyr i det aktuelle området, og avslo på det grunnlaget vårjakt på bjørn i 2011. – Vi veit jo ikke om den bjørnen vi skyter utenfor hiet om våren faktisk er den bjørnen som gjør skade i saueflokken to måneder seinere, sier Håpnes. – Desto mer oppsiktsvekkende blir det når DN snur 180 grader og tillater slik konfliktskjerpende forvaltningspraksis.

Naturvernforbundet minner også om at bjørn som nettopp har kommet ut av hiet kan ha redusert stoffskifte i opp til 3 uker, noe som gjør dyra sårbare for forstyrrelser og jaging på denne tida. – Å skyte ned vårgroggy, svake dyr, som endatil er blant de aller mest trua pattedyrene vi har, representerer forvaltningspraksis på et lavmål, mener Håpnes..

Stortinget har vedtatt at vi skal ha 13 årlige ynglinger av bjørn i Norge. I dag er det registrert seks. – I en slik situasjon skal man ha gode grunner for å skyte ut bjørn. Mistanke om at den kan gjøre skade i området to måneder senere, er i alle fall ikke en god grunn. Dette er tvert om økologisk uansvarlig og et stort tilbakesteg for norsk naturforvaltning, sier Arnodd Håpnes.