– Uforståelig at energisparing nedprioriteres

Ny avtale for Enova 2021-2024

Enova har redusert støtten husholdninger kan få for å gjennomføre flere energitiltak. Det til tross for at regjeringen har et mål om at energiforbruket i bygg skal reduseres med 10 TWh innen 2030. Foto: alexl/Istockphoto.

Publisert 17.12.2020 av Tor Bjarne Christensen

Klima- og miljødepartementet har inngått en ny avtale med Enova for de neste 4 årene. Naturvernforbundet savner en satsing på energisparing i husholdningene. – Vi må redusere energibruken for å nå våre klimamål og stanse tapet av natur. Da er det uforståelig at dette nedprioriteres av Regjeringen og Enova, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

I 2018 ble ansvaret for Enova overført fra Olje- og energidepartementet til Klima- og miljødepartementet. Da håpet Naturvernforbundet at Enova skulle trappe opp innsatsen for energisparing. I stedet har Enova redusert støtten husholdninger kan få for å gjennomføre flere energitiltak. Det til tross for at regjeringen har et mål om at energiforbruket i bygg skal reduseres med 10 TWh innen 2030, og at mulighetene for egenprodusert energi skal styrkes.  

– Regjeringen har ikke levert det de har lovet, og vi venter fortsatt på en plan for energieffektivisering. Hvis regjeringen ikke vil bruke Enova for å nå målet om redusert energibruk, må de i det minste komme med andre tiltak, sier Lundberg. 

Den nye avtalen sier at “Enova skal årlig stille til disposisjon minimum 300 millioner kroner til tiltak hos husholdninger og forbrukere for å bidra til reduserte klimagassutslipp og omstilling til lavutslippssamfunnet.” Det er ikke presisert hva som skal inngå her. Naturvernforbundet forventer at støtten til energisparing og egenproduksjon blir en del av dette, og at støtten økes betydelig de neste årene. 

– Energisparing i de tusen hjem er viktig for at vi ikke skal ødelegge naturen med kraftutbygginger. Strømmen vi sparer i boligene våre kan brukes til å fase ut fossil energibruk i transport og industri, sier Lundberg. 

Enova er viktig for å kutte klimagassutslipp og redusere energibruken og gjør mye for å fremme ny teknologi. Tidligere har de støttet utfasing av fyring med fossil olje i norske bygg, noe Naturvernforbundet har vært en pådriver for.  
 
Naturvernforbundet mener Enova bør få mer penger og har sammen med andre organisasjoner oppfordret klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og Enova til å prioritere husholdningene i sine støtteprogrammer. Gjennom koronakrisen har dessverre regjeringen og Enova gjort lite for å nå klimamål og sikre grønne arbeidsplasser

Artikkelen ble sist oppdatert: 17.12.2020