Skuffende vedtak om ulvejakt

Naturvernforbundet jublet da Oslo tingrett stanset årets lisensfelling av ulv. Kort tid etter bestemmer likevel lagmannsretten at ulven skal skytes.

Ulver i naturen

– Dette er en gledens dag! Det er godt å se at Oslo tingrett støtter Naturvernforbundets syn på at den rødlistede og kritisk truede ulven ikke tåler ytterligere nedskyting, sa Truls Gulowsen i januar.

Dessverre skulle gleden bli kortvarig. 3. februar kom Borgarting lagmannsrett med en kjennelse som åpner for lisensfelling innenfor ulvesonen. Og med det avslo lagmannsretten tre organisasjoners begjæring om midlertidig stans av lisensfelling av ulv, stikk i strid med det tingretten vedtok.

– Det er helt useriøst og skuffende at Borgarting likevel opprettholder ulvejakt inne i ulvesonen. Om regjeringen har bittelitt respekt for truede arter, bør de uansett avlyse årets ulvejakt på de to gjenværende flokkene Juvberget og Ulvåa, sier Gulowsen.

Strider mot kunnskap og lover

Regjeringen vedtok før jul at tre av de norsk-svenske ulveflokkene inne i ulvesona skulle skytes etter at Naturvernforbundet høsten 2022 hadde klagd på Rovdyrnemndenes vedtak om å skyte disse tre grensefamiliene samt den helnorske Mangenfamilien. Regjeringens vedtak ble tatt til domstolen gjennom midlertidig forføyning av NOAH, WWF og Foreningen Våre Rovdyr. Fredag 13. januar ble klagen gitt medhold da Oslo tingrett vedtok å forby lisensfelling av disse ulvene.

Truls GulowsenFartein Rudjord
Naturvernforbundet
leder Truls Gulowsen

– Rovdyrnemndenes vedtak var uholdbare og ville mer enn halvert antall ulv i ulvesona, ned til et nivå som ligger under Stortingets vedtatte bestandsmål. Vi mener dette vil være i strid med kunnskapsgrunnlaget, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen, påpeker Gulowsen.

I tillegg til norsk jakt, har flere av ulvene blitt skutt på svensk side. Med det reduseres nå den norske ulvebestanden helt ned til minimumsmålet som Stortinget har vedtatt, et mål som ligger langt under en biologisk levedyktig ulvebestand.

– Naturvernforbundet aksepterer ikke at ulv – som en kritisk truet art – forvaltes på denne måten. Siden dagens ulvebestand allerede ligger innenfor vedtatte bestandsmål, sier vi nei til ulvejakt i ulvesonen, avslutter Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen.