Undervisning om natur i naturen

Vi vet hvor liten tid en lærer faktisk har til forberedelser og hvor mye gode opplegg utenfra betyr for kvaliteten på undervisningen. Kort reisevei er i tillegg et stort poeng – slik vil elever lett kunne få deler av undervisningen sin ute. Med nærhet til skolen vil elevene kunne gå til området – dette er både kostnadseffektivt, en miljømessig god løsning og forflytningen gir i seg selv bevegelse.

Last ned undervisningsoppleggene

Undervisningsoppleggene kan lastes ned her Undervisningsoppleggene er til fri bruk for skoler og andre, med kildehenvisning til Naturvernforbundet.

Vi ønsker å nå ut til barn og unge med naturglede og naturkunnskap. Ønsket er at nye generasjoner skal se verdien av og dele gleden ved naturen. Vi ønsker at barn skal utvikle en stolthet over Norges natur gjennom kunnskap og kjennskap. Gjennom vennskapet med naturen vil også viljen til å ta vare på den øke. Å skape naturglede hos barn og unge har effekt langt ut over den aktuelle turen. Verdsetter de først det å være ute i naturen, vil de være mer fysisk aktive senere i livet.

Vi håper disse undervisningsoppleggene vil hjelpe for deg som lærer å legge deler av undervisningen ute i skolens nærmiljø. Gi oss gjerne tilbakemeldinger om bruken og ønske om eventuelle endringer!

Naturvernforbundet har også lagd undervisningsoppgaver tilknyttet den naturlige skolesekken, hvor vi tilbyr oppgavesett for grunnskolen med lærerveiledning og elevoppgaver, til bruk ute i naturen. Oppgavesettene er delt inn i fire hovedtema: Kyst og hav, Skog, Fjell og Nærnatur.

Noen av oppleggene finner du også på www.natursekken.no og www.naturfag.no.