Unngå overflødig bruk av engangsplast, og sorter avfall riktig

Plast er et fantastisk anvendelig materiale, men egentlig for fint til å sløse med. Plast på avveie er noe skrekkelig griseri. Det meste av plastforbruket i verden er basert på fossilt petroleum. Stor produksjon og kasting av engangsplast gir utslipp av klimagasser og risiko for at plastavfall kommer på avveie i naturen både under produksjon, transport, bruk og i avfallsbehandling. Også i Norge finner vi alt for mye plastforsøpling i havet, på strender, i veikanter og offentlige arealer. Ved å kutte ut unødig engangsplast og erstatte det med mer naturlige materialer eller avfallsminimerende rutiner kan vi spare naturen og havet for plast. En rekke kommuner og bedrifter ønsker nå å få ned sin plastbruk.

Et av de store plastforbruksområdene i mange barnehager er de tynne engangsposene som brukes til å levere skittentøy hjem og henges i gangen. Det går også med mye plast til blåsokker.