USA trekker seg

President George W. Bush trekker USA fra Kyotoavtalen.

«Avtale er nå død» sa amerikanske myndigheter. Bakgrunnen for at de trakk seg var at George W Bush nettopp hadde blitt valgt til president og frykten han og Kongressen hadde for konsekvensene for amerikansk økonomi.