– Utrolig flaut at Norge ikke nådde klimamålene for 2020

Norges klimagassutslipp i 2020 var 50 millioner tonn CO2, en nedgang på 3,2 prosent siden 2019, men høyere enn målet Norge har satt for 2020.

Dette viser foreløpige tall fra SSB.

– Norge la lista for klimakutt lavt, men river allikevel. Til tross for nedgangen i bil- og flytrafikken under pandemien, har Norge bommet på nok et klimamål. Det er flaut og nå er det full alarm, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Klimamålet for Norge var at utslippene skulle være maks 48,6 millioner tonn CO2 i 2020. EU-land har i snitt kuttet sine utslipp med rundt 28 prosent mellom 1990 og 2019; Sverige og Danmark har redusert sine utslipp med henholdsvis 29 og 38 prosent i denne perioden, ifølge European Environment Agency. 

– Klimamålet for 2020 var ikke i nærheten av nok for at Norge skulle ta sin rettferdige andel av utslippskutt i tråd med Paris-avtalen. Til tross for pandemien klarer vi ikke å nå målet, og det betyr at vi må kutte utslippene mye mer og mye raskere fremover. Vi må si nei til all ny oljeleting, stanse utbyggingen av nye gigaveier og droppe planene om flyplassutvidelser. Samtidig må vi redusere forbruket og satse på en sirkulær økonomi, sier Gulowsen.

Feil i statistikken
Tidligere i år kom det frem at det i lang tid har blitt underrapportert hvor store utslippene fra Norge er. Grunnen til det er at SSB har innhentet for lave salgstall for marine gassoljer og autodiesel tilbake til 2012. Derfor har SSB nå revidert opp utslippstallene for 2019 2,7 prosent. Utslipp i 2019 var dermed ikke lavere enn utslipp i 1990.  

– Det er skremmende at vi ikke har bedre kontroll på hvor store klimagassutslippene våre faktisk er, og at vi er enda lenger unna å nå målene enn vi tidligere har trodd, sier Gulowsen.