– Utslippskutt haster mer enn vi har trodd

En ny rapport fra Naturvernforbundet viser at det haster mer å redusere utslippene av klimagasser enn man tidligere har trodd. – Jordas utslippsbudsjett er i ferd med å bli brukt opp. Jo lenger vi venter med utslippskutt, jo større risiko tar vi for alvorlige konsekvenser, sier leder Lars Haltbrekken.

Jim West/Global Aware

Rapporten «Klimagambling», som Naturvernforbundet offentliggjør i dag, viser at klimamål fra politiske toppledere og analyser fra organisasjoner som Det internasjonale energibyrået ofte aksepterer en svært høy risiko for alvorlige klimaendringer. Hvis risikoen for at den globale temperaturen stiger mer enn to grader skal holdes så lav som mulig, må klimagassutslippene kuttes mer og raskere enn man tidligere har regnet med.

– Vi trenger en diskusjon om hvor stor risiko vi er villige til å ta for alvorlige klimaendringer. Dette handler om hvor god livsforsikring vi ønsker å tegne for framtida, og den nyeste klimaforskningen viser at mange av dagens klimamål langt ifra er gode nok som livsforsikring mot farlige klimaendringer, sier Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken.

I rapporten beregnes det hvor stort karbonbudsjett verden har fram mot 2050, det vil si hvor mye CO2 og andre klimagasser kan vi slippe ut totalt i denne perioden. Basert på vitenskapelige modeller viser rapporten at verden ikke kan slippe ut mer enn 1100 milliarder tonn CO2 i perioden 2010 – 2049. Da har vi redusert faren for å mislykkes med togradersmålet til om lag 30 prosent.

– Dette budsjettet vil spises opp i løpet av få år om vi ikke kommer i gang med kraftige utslippsreduksjoner, påpeker Haltbrekken. Han viser til at rapporten anslår at land som Norge vil måtte kutte sine utslipp med mellom 5 og 15 prosent hvert eneste år hvis det gjenværende utslippsbudsjettet skal fordeles rettferdig mellom verdens innbyggere.

Haltbrekken mener rapporten er et klart budskap til regjeringen som i disse dager arbeider med en ny stortingsmelding om norsk klimapolitikk:

– Så mye som det haster å redusere utslippene, må alle gode klimatiltak gjennomføres så raskt som mulig. Hvis vi skal sitte og passe på at vi ikke bruker en krone mer enn vi må, eller vente på at andre land gjør mer før vi øker våre egne ambisjoner, vil vi aldri klare å redusere utslippene raskt nok, sier han.