Uttalelse fra landsmøtet 2015: Utvid verneplanen for vassdrag

Landsmøtet i Naturvernforbundet ber norske myndigheter utvide verneplanen for vassdrag.