Utviklingsland planlegger størst utslippskutt

En ny rapport viser at utviklingslandene har lovet større utslippsreduksjoner i forhandlingene om en ny klimaavtale enn de rike landene har gjort. De samlede utslippskuttene er fortsatt langt unna det som trengs for å unngå farlige klimaendringer, men det er først og fremst de rike landene som bør ta ansvar for å øke sine ambisjoner.

Kyoto-avtalen pålegger bare de rike, industrialiserte landene å redusere sine klimagassutslipp. Men i forhandlingene om en ny internasjonal klimaavtale har både rike og fattige land lovet å redusere sine utslipp. Nå viser en ny rapport at løftene fra utviklingsland trolig vil bety mer for klimaet enn de rike landenes løfter. Ifølge forskere ved Stockholm Environment Institute vil nemlig utviklingslandenes løfter føre til større reduksjon i forhold til hvordan utslippene ellers ville ha utviklet seg.

Rapporten slår fast at

  • Samlet sett er løftene fra rike og fattige land ikke gode nok til at vi klarer å unngå en temperaturstigning på mer enn to grader, et mål verden ble enige om på klimatoppmøtet i Cancun i fjor
  • De fattige landenes løfter innebærer et større avvik fra «business as usual» enn de rike landenes løfter – enten man forutsetter høy eller lav økonomisk vekst
  • De rike landenes utslippsløfter kan vise seg å være enda dårligere enn de ser ut til, dersom reglene i en ny klimaavtale ikke tetter de mange smutthullene som kan gjøre det mulig å sluntre unna løftene om utslippskutt

Sivan Kartha, en av forfatterne bak rapporten, la fram sine funn under forhandlingene i Bonn denne uka. Kartha mener rapporten tydelig viser at det er på tide for rike industriland å øke sine ambisjoner for utslippskutt.

Les mer hos ABC Nyheter
Les rapporten fra SEI