Vann og avløp

Plast som av ulike grunner skulle havne i doen eller avløp risikerer å havne i sjø og vassdrag fordi kommunale renseanlegg ikke er laget for å håndtere slikt 100%. Hva tror du skjer hvis du slipper en Q-tips, vaskevann fullt av husstøv eller malingrester fra båtpussen i avløpet? Vann og avløpsetaten i kommunen kan gjøre flere tiltak for å forhindre slike forsøplingskilder. Dovett-kampanjer kan være et godt tiltak for å informere innbyggere om hva som ikke skal i toalettet og sluket. Visste du at 1 av 10 nordmenn kaster Q-tips i doen?

Hvordan kan din kommune stoppe plastforsøpling?

Her byr vi på gode tiltakstips hentet fra et knippe foregangskommuner om hvordan din kommune kan stoppe plastforsøpling. For andre tiltaks-tema, se oversikt her.

Her er vann og avløpsrelaterte tiltak fra handlingsplanene:

  • Rensing av plastforsøpling og mikroplast i vann og avløp fra egne anlegg som veier og idrettsanlegg, flere rister og sandfang ol.
  • Hindre mikroplastavrenning fra tette flater. Sikre rutiner for drift og vedlikehold av sandfang og sedimentasjonsbasseng. 
  • Separering av overflateavløp og annet avløp og andre tiltak for å redusere overløpshendelser i avløpsnett og renseanlegg.
  • Krav om feiing/oppsamling av malingrester ved vedlikehold, skraping/sandblåsing av fasader.
  • Oppsamlingsrutiner for plastspon fra arbeid med vann- og avløpsrør.
  • Kommunen kan arrangere dovettkampanje for å informere innbyggere om at de ikke skal kaste avfall som våtservietter og Q-tips i toalettet

Skrytelista:

Asker, Bærum og Oslo kommune samarbeider med renseanlegget VEAS om nettstedet dovett.no 

For deg som vil lese litt mer:

Har du sett Hold Norge Rent sin dovett-kampanje? 

Naturvernforbundets Facebook-fotoalbum med eksempler fra strandryddere på sanitæravfall i fjæra