– Vanvittig jakt på kritisk truede ulver

Regjeringen har i dag bestemt at Slettåsflokken skal skytes. Familiegruppen lever inne i ulvesonen i Trysil i Hedmark. Det er første gang det jaktes på ulv som kun lever inne i ulvesonen i Norge.

Tre ulver i snøen

– Det er svært alvorlig at Regjeringen gir etter for dette. Ulvesonen ble laget for å gi beskyttelse til ulven. Når de går til jakt på en kritisk truet art inne i ulvesonen, blir det klart for hele verden at Norge ikke tar vare på sitt mest utrydningstruede pattedyr, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Rovviltnemndene gikk tidligere i høst inn for å skyte tre av de seks kjente helnorske familiegruppene som er dokumentert ved siste offisielle registrering. Nemndenes vedtak sier at inntil 17 ulver i de tre familiegruppene i Hobøl, Mangen og Slettås inne i ulvesonen skal kunne skytes. Naturvernforbundet har påklagd dette vedtaket. I dag kom avgjørelsen fra Klima- og miljødepartementet, som sa ga grønt lys til jakt på Slettåsflokken. Det blir imidlertid ikke jakt på familiegruppene i Hobøl og Mangen.

Naturvernforbundet er mot all jakt inne i ulvesonen vinteren 2019 av flere grunner.

– Myndighetene har allerede har vedtatt å skyte 26 ulv på utsiden av ulvesonen i vinter, og det er flere ulver enn det som faktisk finnes utenfor ulvesonen. Det betyr at ulven i praksis er avfredet utenfor ulvesonen, en uakseptabel praksis som er i strid med Stortingets vedtak og det er i strid med fredningen av ulven som er en kritisk truet art i Norge, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet.

Bestandsstatus våren 2018 viste at vi hadde cirka 40 ulver med fast tilhold i Norge. Vi hadde i tillegg cirka 45 ulver i grenserevir, som ikke omfattes av den foreslåtte kvoten. Hittil i år er det skutt 38 ulver i Norge etter at myndighetene vedtok en historisk høy fellingskvote vinteren 2018. Det er også skutt noen ulver på skadefelling og på nye lisenskvoter for inneværende sesong.

– Denne voldsomme nedskytingen av ulv i Norge er en trussel, ikke bare mot ulven i Norge, men mot hele den sørskandinaviske bestanden, sier Håpnes.

Det har den siste tiden vært en tydelig nedgang både i hele den sørskandinaviske bestanden og i den norske delbestanden. Det har ført til at Sverige har avlyst all ulvejakt i vinter av hensyn til at totalbestanden viser en kritisk negativ utvikling.  Det er tre hovedgrunner til den negative utviklingen:

1. Svært alvorlig økning av ulovlig jakt.
2. Innavlsproblemer som øker dess færre dyr vi får og fordi innvandring nordfra ikke er tilfredsstillende.
3. Alt for høy lovlig avskyting.

– Ulvesonen utgjør knappe 5 prosent av Norges landareal og det er på dette lille arealet ulven skal få leve. Derfor vil det være meningsløst om Regjeringen også åpner for å skyte ulver i stabile familiegrupper innenfor ulvesonen. Dette er ulver som ikke gjør skader på tamdyr. Dette er små, men stabile familiegrupper som vil være avgjørende å spare om vi skal sikre ulvens framtid i Norge, slik både naturmangfoldloven sier, slik Bernkonvensjonen forplikter og slik Stortinget har vedtatt, sier Håpnes.