-Varsko fra klimapanelet til Olje-Norge

FNs klimapanel presenterte i dag tredje del av sin hovedrapport, om tiltak for å stoppe klimaendringene. Klimapanelet sier store utslippskutt trengs fram mot 2050. – Å åpne nye oljefelt nå er å gamble på at klimadugnaden mislykkes, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Det er tredje del av Klimapanelets femte hovedrapport som i dag ble offentliggjort. En av rapportens viktigste funn er beregningen av et karbonbudsjett som begrenser fremtidige utslipp til maksimalt 1000 milliarder tonn CO2. Fortsetter vi med dagens utslipp er karbonbudsjettet brukt opp i 2030. Rettferdighet tilsier at Norge må være blant landene som bidrar mest til den globale klimadugnaden. Klimapanelet peker også på at haster med å snu den globale trenden fra utslippsøkninger til utslippskutt. Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken peker på at norske klimagassutslipp har økt siden 1990.

– Vi har ikke tid til å vente på en global klimaavtale. Norge og flest mulig andre rike land må gjøre mer for å kutte klimagassutslipp. Heldigvis viser klimapanelets nye klimarapport at dette er mulig, selv om det blir krevende, sier Lars Haltbrekken.

Klimapanelets karbonbudsjett gjør at minst 3/4 av de gjenværende reservene av olje, gass og kull må bli liggende under bakken. Norsk oljebransje argumenterer for at norsk gass reduserer kullforbruket, men selv hvis alt kull ble liggende, må likevel halvparten av all olje og gass bli liggende. Naturvernforbundet mener Klimapanelet kommer med et alvorlig varsko til oljenasjonen Norge.

– Så lenge Norge fortsetter å lete etter mer olje og gass og å åpne nye oljefelt, gambler vi i realiteten på at klimadugnaden mislykkes. Norske politikere har fått klar beskjed fra klimaforskerne: En seriøs norsk klimapolitikk innebærer at vi nå begynner å fase ut oljeindustrien og det vil bli billigere og enklere å starte på dette arbeidet nå, sier Haltbrekken.