Vei og park

Vei og parkvesenet i en kommune har «folk på bakken», her finnes detaljkunnskap om hvor og hvordan forsøpling oppstår i det offentlige rom. En god kartlegging av forsøplingskilder kan være effektivt for å iverksette treffsikre tiltak. Gate-team som rydder har vært en suksess for flere kommuner. Hyppig gaterengjøring forhindrer spredning av mikroplast og gatesøppel. Dårlig håndtering av snø fra gatemåking derimot representerer mange steder et lokalt miljøproblem: miljøgiftene og gatesøppelet som følger med snøen smelter nemlig ikke bort om våren, og bør samles opp.

Søppel i parken

Under kan du se gode tiltak relatert til vei og parkavdelingen fra de forskjellige handlingsplanene: 

  • Alle oppfeide masser fra veier som kan inneholde plast og miljøgifter skal leveres til godkjent deponi.
  • Økt innsats med vask og feiing av veier.
  • Følge opp kommunens egne kildesorteringsrutiner.
  • Ha Gateruskenteam med frivillige e.l. som rydder i samarbeid med vei- og parkavdeling.
  • Ha deponiløsninger for skitten og forsøplet snø, for å hindre spredning av mikroplast og søppel fra kommunal snøbrøyting.
  • Ytterliggere kartlegging av kilder til forsøpling.

Skrytelista:

Kristiansand kommune har deltatt i et pilotprosjekt sammen med Hold Norge Rent og Statistisk Sentralbyrå for å kartlegge forsøpling.

Oslo kommune har tatt tak i problemet med forurenset snø

For deg som vil lese litt mer:

Her kan du lese rapport fra pilotundersøkelsen for å kartlegge forsøpling i Kristiansand kommune.

Naturvernforbundets fagrådgiver Per-Erik Schulze mener dumping av snø er svært problematisk. 

Hva er egentlig lov når det kommer til dumping og deponering av snø? Fylkesmannen i Nordland har en god oversikt over relevante lovbestemmelser.