«Vi må unngå farlige klimaendringer»

I Rio i 1992 ble verdens land enige om Klimakonvensjonen som slo fast at verden skulle unngå farlige klimaendringer.

Klimakonvensjonen er grunnlaget for de internasjonale klimaforhandlingene den dag i dag. Der heter det at verden skal «stabilisere konsentrasjonen av drivhusgasser i atmosfæren på et nivå som unngår farlige, menneskeskapte klimaendringer». Hva som menes med «farlige klimaendringer» er fremdeles gjenstand for diskusjon, selv om klimaforhandlingene i 2011 vedtok at 2-graders global oppvarming i alle fall er farlig.

Klimakonvensjonen slo også fast at det er verdens rike land som må gjøres mest for å løse klimaproblemet. Dette gjør det viktig for utviklingslandene å sikre at dagens klimaforhandlinger bygger på prinsippene fra Klimakonvensjonen.