– Vi vet nok!

En samlet miljøbevegelse står bak et krast innspill om virkningene av petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Varige petroleumsfrie områder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja! Det er det entydige svaret man kan trekke ut av det innsamlede materialet i kunnskapsinnhentingen som er gjennomført, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

– Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er det havområdet vi vet mest om langs hele kysten vår. Over ti år med kunnskap har konkludert med nei til oljeboring, det gjør også denne, sier Silje Lundberg, leder i Natur og Ungdom.

For dårlig beredskap
Kunnskapsinnhentingen viser at ved et oljeutslipp ved de mest kystnære punktene vil det ta under et døgn for oljen å drive inn i fjæresteinene.

– Det er ikke mulig å ha en tilfredsstillende oljevernberedskap i disse havområdene. Nærhet til land, høye bølger og mørketid gjør at forholdene for å samle opp oljesøl er vanskelige. Et utslipp her vil få store konsekvenser for miljøet på havet og på land, sier Sigurd Enge, fagrådgiver i Bellona.

Svært få nye arbeidsplasser
Kunnskapsinnhentingen viser at det vil kunne bli mellom 400 og 1100 nye arbeidsplasser fra petroleumsvirksomhet mellom Namsos og Tromsø. Dette står i sterk kontrast til tidligere lovnader fra oljeindustrien. Innhentingen viser at det i dag finnes rundt 6500 arbeidsplasser i turist- og fiskerinæringen bare i Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Tidligere har man lovet gull og grønne skoger dersom man fikk sende leteriggene oppover. Den nye kunnskapen viser at det ikke stemmer. Vi kan ikke risikere de fornybare arbeidsplassene for kortvarige arbeidsplasser i oljeindustrien, sier Silje Lundberg, leder i Natur og Ungdom.

Stor konflikt med fiskeriene
Innhentingen viser at det er stor konflikt mellom fiskerne og bore- og leteaktivitet i området. Områdene hvor man venter å finne olje- og gass, er de samme stedene man finner et av landets viktigste felt for fiskerne.

– Sokkelen er på sitt smaleste utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Sameksistens med fiskerinæringen er ikke mulig. Seismiske undersøkelser og leteboring vil føre til reduserte inntekter, tapte arbeidsplasser og tapt fangst for fiskerne. Viktige produktive havområder som Lofoten, Vesterålen og Senja må få ligge i fred fra oljenæringen i all framtid, sier Fredrik Myhre, fagrådgiver i WWF-Norge.

Organisasjonene som står bak utspillet: Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Miljøstiftelsen Bellona, WWF-Norge, Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, SABIMA, Greenpeace Norge, Framtiden i Våre Hender