Vigdøla reddet fra utbygging

Regjeringen sier nei til utbygging av vannkraft i Vigdøla i Sogn og Fjordane. Saken føyer seg inn i en lang rekke seire i vassdragskampen den siste tiden. – Vi er så glade for dette vedtaket. Dette er en stor seier for naturen og friluftslivet. Nå er enda en viktig elv reddet fra utbygging, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

elv natur vann skog trær

Avslaget til kraftutbygging i Vigdøla ble oversendt til Statkraft 16. desember fra Olje- og energidepartementet. Avgjørelsen kommer til tross for at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gikk inn for utbygging. «Etter en helhetsvurdering er departementet kommet til at fordelene ved tiltaket er mindre enn ulempene for allmenne og private interesser», står det i avslaget fra departementet.

– Her har departementet fattet et riktig vedtak. Utbyggingen ville forringet det lille som er igjen av urørt vassdragsnatur i Jostedalen, sier Ask Lundberg.

Naturvernforbundet har jobbet for å stanse kraftutbyggingen i en årrekke. Vigdøla er reddet gjennom et bredt samarbeid mellom Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane og Forum for natur og friluftsliv i Sogn og Fjordane, lokale krefter i Jostedalen og Naturvernforbundet sentralt. Naturvernforbundet har jobbet for å stanse kraftutbyggingen i en årrekke. Vigdøla har stått høyt oppe på lista over prioriterte saker.

Mye kraftutbygging i området
Vigdøla er en sideelv til Jostedøla innerst i Jostedalen i Sogn. På 1980-tallet ble det gjennomført en større kraftutbygging i området. Derfor er de nedre delene av Vigdøla en av få elver som fortsatt har deler av den opprinnelige elvenaturen intakt. Statkraft ville hente vann fra Vigdøla til et nytt kraftverk i fjellet og slippe det ned i Jostedøla sammen med vannet fra den gamle kraftstasjonen. Nå er det satt en stopper for disse planene.

Rik og variert natur
Vigdøla renner i et dalføre med stor variasjonsrikdom. Her er det både åpne partier og bratte dramatiske fjellformasjoner. Det er en stor ørretbestand i elva, hvor det finnes mange gode gyteplasser. Det er artsrike myrer i området, edelløvskog og høgstaudeeng med fire sjeldne mosearter. Norges nasjonalfugl fossekallen hekker i området, og det er spillplasser for orrfugl.

Mange elver reddet
Avslaget til bygging av vannkraftverk i Vigdøla kommer etter en rekke seire i vassdragskampen. De siste årene har følgende elver blitt spart for utbygging.

–  Vi vil spesielt takke Venstre for at de har stått på og sloss for de livsviktige elvene innad i Regjeringen. Dette er store seire som alle naturelskere kan glede seg over, sier Ask Lundberg.

Her er listen over vassdrag som er reddet:
▪ Vigdøla, Sogn og Fjordane. Avslag til kraftutbygging desember 2019.
▪ Garbergelva, Trøndelag. Avslag til kraftutbygging september 2019.
▪ Langedalselva, Sunnmøre, Møre og Romsdal. Avslag til kraftutbygging mars 2019.
▪ Øystesevassdraget, Hardanger, Hordaland. Vernet i mars 2019.
▪ Vinda, Valdres, Buskerud. Avslag til kraftutbygging november 2018.
▪ Opo, Hordaland. Avslag til kraftutbygging høsten 2018.
▪ Breimselva, Sogn og Fjordane. Avslag til kraftutbygging september 2018.
▪ Nundalselva, Sogn og Fjordane. Avslag til kraftutbygging august 2018.
▪ Eima, Buskerud. Avslag til kraftutbygging august 2018.
▪ Gjengedalsvassdraget, Sogn og Fjordane. Avslag til kraftutbygging mai 2018.
▪ Tovdalsvassdraget, Aust-Agder. Avslag til søknader om småkraft desember 2017.
▪ Hovda, Storelvdal, Hedmark. Avslag til kraftutbygging desember 2017.
▪ Skurvedalsåna, Rogaland. Avslag til kraftutbygging november 2017.