Viktig elv reddes fra utbygging

Turelva/Durejohka i Ullsfjord i Troms blir ikke utbygd. Det har olje- og energidepartementet bestemt. – Det er helt fantastisk, dette er ei viktig elv, sier Anne-Lise Mortensen, leder i Naturvernforbundet i Troms.

Elv og fjell

«Departementet mener at en utbygging ville medført for store ulemper for landskap, samiske kulturminner og naturmangfold», sto det i meldingen fra olje- og energidepartementet. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) hadde opprinnelig gitt konsesjon til utbyggingen, men denne er nå trukket tilbake etter innsigelse fra Fylkesmannen og klage fra Naturvernforbundet og Forum for natur og friluftsliv i Troms.

– Takk for forståelsen

– Kraftverket ville ha rammet inngrepsfri natur, viktig naturmangfold, friluftsliv og samisk kultur i et av Norges flotteste fjordlandskap. Nå føler vi takknemlighet for at vi har møtt stor forståelse for våre argumenter, både hos OED og i politiske miljøer, sier Anne-Lise Mortensen, fylkesleder i Naturvernforbundet i Troms.

Hun understreker også hvor viktig det gode samarbeidet i Forum for natur og friluftsliv i Troms har vært i arbeidet med småkraftverksaken over flere år. Vi som har jobbet med saken takker også Sametinget for kunnskapsinnhenting og ei engasjert lokalbefolkning for sitt utrettelige engasjement. Sammen har vi mobilisert ressurser, nettverk og kunnskap i en felles innsats for å få frem hvilke verdier som sto på spill i denne saken!

Eventyrlig fjellheim, dramatisk elv

Ullsfjorden ligger i Lyngen, Tromsø og Karlsøy kommuner i Troms og er knyttet opp mot en eventyrlig fjellheim med isbreer, breelver og småvann. Fjellområdene mellom Lavangsdalen, Breivikdalen og Sørfjorden/Ullsfjorden kalles gjerne for Stormheimen, eller Meahccivaggi, og er et større sammenhengende fjellområde med stor grad av urørt natur. Området har stor verdi for friluftslivet og har store kvaliteter med gamle ferdselsveier og mye kulturhistorie.

En utbygging av Turelva/Durejohka ville hatt uakseptable virkninger for et sjøsamisk kulturlandskap og samiske kulturminner, for reindrift og for inngrepsfrie naturområder.
– Dette har vært en utrolig lærerik prosess, og både vi og lokalbefolkningen ved elva er fornøyde og takknemlige. Innsatsen fra naturvernhold har vært viktig for å redde denne elva, sier Mortensen fornøyd.

BLI MEDLEM!