Vil bringe livet tilbake til Skjoma

Årets vassdragstreff finner sted fra 23. til 25. august i Skjomen ved Narvik, hvor naturvernere arbeider for å bringe mer liv tilbake i Skjoma etter femti år med vannkraft.

Lite vann i Skjoma

Naturvernforbundets årlige vassdragstreff har tidligere vært lagt til vassdrag som er truet av kraftutbygging. I år blir det et annet opplegg. Denne gangen blir det fokus på såkalte vilkårsrevisjoner. Ved å gjennomgå gamle konsesjoner og stille moderne miljøkrav, som minstevannsføring og magasinrestriksjoner, kan man bringe mer liv tilbake i elvene.  

– Vassdragsvernrådet har valgt å rette fokus på vilkårsrevisjoner og konkret på et vassdrag med en viktig vilkårsrevisjon som pågår; Skjoma i Skjomen ved Narvik, forteller Per Flatberg i Naturvernforbundtes vassdragsvernråd.

Skjomen vannkraftverk fikk konsesjon i 1969 som en del av Skjomenutbyggingen. Før utbyggingen var Skjoma en av de beste lakseelvene i Norge. Nå er den i ferd med å dø ut som levedyktig fiskeelv på grunn av altfor liten vannføring i elva. Statkraft har vært lite villige til å imøtekomme kravene om forbedringer som har kommet fra en rekke forskjellige instanser. 

Etter krav fra Narvik kommune og flere miljøorganisasjoner, blant dem Naturvernforbundet, vedtok Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i 2015 at det skulle gjennomføres en vilkårsrevisjon. 

– Saken  er nå inne i en avgjørende fase. På treffet blir saken grundig belyst, og det blir også en befaring. Det er stor interesse lokalt. I tillegg til at dete er en viktig miljørevisjonsak, er det hyggelig å kunne legge et treff til Nordland og få oppleve den praktfulle naturen i Skjomen, sier Flatberg.

Her kan du melde deg på til vassdragstreffet! 

Foreløpig program

Fredag 23. august
Ettermiddag/kveld: Innkvartering og felles middag

Lørdag 24. august
Formiddag: Seminar i Narvik
Ettermiddag: Åpent møte i Skjomen
Kveld: Felles middag

Søndag 25. august
Tur med Ofotbanen

Det undersøkes fotturmuligheter i forkant av treffet i samarbeid med Narvik og Omegn Turistforening.

Se hele programmet her.

Arrangører
Norges Naturvernforbund v/Vassdragsvernrådet, Naturvernforbundet i Nordland, Naturvernforbundet i Narvik, Den Norske Turistforening, Forum for natur og friluftsliv Nordland, Narvik og omegn JFF og Narvik og Omegn Turistforening.