– Viser hvor hult Regjeringens klimaengasjement er

Regjeringen har i dag varslet oppstart av 24. konsesjonsrunde for oljeboring. – Dette viser hvor tomt og hult klimaengasjementet til Regjeringen faktisk er, sier Silje Lundberg, Naturvernforbundets nestleder.

Nina Frydenlund

Silje Lundberg, nestleder i Naturvernforbundet, reagerer sterkt på at Regjeringen har startet prosessen med å tildele nye områder til oljeindustrien.
– Dette viser hvor tomt og hult klimaengasjementet til Regjeringen faktisk er. I stedet for å begynne den svært nødvendige omleggingen av både norsk økonomi, og ikke minst alle de arbeidsplassene som i dag er innen olje og gass, velger regjeringen å gjøre Norge desto mer oljeavhengig.

Naturvernforbundet reagerer også på at Erna Solberg forsøker å smiske med oljenæringen ved å si at hun vil åpne for oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen.
– I sin iver etter ”ny stimulans” for områdene, velger hun å overse de naturverdiene som er her, og de 6500 fornybare arbeidsplassene som vil kunne trues av eventuell olje og gassvirksomhet. Samtidig viser hun sin kunnskapsløshet når hun hevder at Lofoten og Vesterålen er preget av fraflytting. Det er jo tvert imot! Områdene har hatt en fenomenal befolkningsvekst siden 2009, og det uten oljeutvinning, sier Lundberg.

For mer informasjon:
Silje Lundberg, nestleder i Naturvernforbundet
sal@naturvernforbundet.no