Å elske en foss og en elv

Norsk vassdragsnatur er unik.
Mange er oppriktig glad i en foss og en elv.

Naturvernforbundet

To tredeler av elvene våre er regulert, og 7 av de 10 høyeste fossene er lagt i rør. Nå er de gjenværende frie elvene og fossene truet av utbygging. Går det an å elske en kilowattime?

Verdifull natur

Mye nedbør og bratte fjell legger grunnlaget for den særdeles verdifulle naturen vi har i landet vårt. Kaskader av vann fra fossene kaster seg ut fra fjellsida i fritt fall og lander opp til flere hundre meter nede. Mindre elver ser ut som brudeslør og er smykker i fjordlandskapet. Inntrykket fra sildrende bekker, brusende elver og mektige fosser har en verdi som vanskelig kan omsettes i kilowattimer, kroner og ører. Fossekallen, elvemuslingen og villaksen er alle eksempler på arter som er totalt avhengig av vann i elvene våre.

Opplevelser

Hvem har ikke mistet pusten av å oppleve en mektig foss eller oppleve ro og ettertanke langs en sakteflytende elv? Levende vannstrenger er en del av det evige, uforklarlige og livgivende i naturen som gir friluftslivet en merverdi.

Sportsfiske er populært, men for mange er ikke selve fiskefangsten det viktigste. Selve opplevelsen av å fiske og evnen til å tolke en uregulert elv er høyt verdsatt.

Den naturen vi har i dag skal også kunne nytes av framtidige generasjoner, og det er vår oppgave å sikre at den fremdeles er like vakker, spektakulær og levedyktig når det er våre barn og barnebarn sin tur til å bruke den.

Reiseliv

Mange reisende tiltrekkes av den egenartede naturen i Norge: Fjorder, fjell, fosser, nordlys, midnattssol og intakt natur. Reiselivsnæringen har sammen med DNT og Naturvernforbundet laget et veikart der det står at Norge som reisemål skal tilby unike og minneverdige opplevelser basert på vakker, storslått, kontrastfylt natur og egenartet kultur.  Norges egenartete landskapskvaliteter skal bevares, og landskapets fysiske og visuelle karakter skal ikke skjemmes av inngrep som reduserer naturmangfoldet i form av naturtyper, arter og kulturlandskap. Intakt natur skal tillegges stor vekt i beslutninger som innebærer inngrep.

Våre største laksestammer er allerede forsvunnet på grunn av vasskraftutbygging. Utenlandske turister kommer til Norge for å oppleve fjorder, fosser, fjell og urørt natur, og mange kommer for å fiske. Å ta vare på den urørte norsk vassdragsnatur vil være av stor betydning for utvikling av reiselivsnæringen.

Nå er det virkelig på tide å ta vare på restene av urørt norsk vassdragsnatur, ikke minst av hensyn til framtidige generasjoners mulighet for naturopplevelser.