Aktivitetstilskudd Marin forsøpling og Plast

Alle fylkes- og lokallag i Naturvernforbundet kan søke om aktivitetstilskudd til aktiviteter knyttet til marin forsøpling og plast.

Familie som rydder stranden med NaturvernforbundetFartein Rudjord

Fylkes- og lokallag kan søke om å få dekket kostnader til:

  • Leie av lokaler for arrangement
  • Utgifter knyttet til leie/kjøp av nødvendig utstyr (sekker, hansker, plukk klyper og annet feltutstyr)
  • Utgifter knyttet til gjennomføring av ryddeaksjoner (leie av båt, drivstoff, bortkjøring av avfall etc)
  • Mat og drikke til frivillige
  • Premier/gaver til frivillige
  • Annonsering og markedsføring av ryddeaksjoner og arrangementer
  • Honorar/reisedekning til foredrags- og kursholdere

Meld inn antall deltakere og frivillige til jsg@naturvernforbundet.no. I tillegg må en kort rapport med bilder, (maks en halv side) og forenklet regnskap på inntekter og utgifter leveres innen 1. desember 2023.

Alle som mottar aktivitetstilskudd vil bli registrert på https://ryddenorge.no/ (dette til informasjon, vi gjør det for dere.)

Tildelinger vil gis fra 2.000kr -30.000 kr.

Ved spørsmål ta kontakt med Ane Brohaug.

Søk om aktivitetstilskudd her: