Aktivitetstilskudd Marin forsøpling og Plast

Alle fylkes- og lokallag i Naturvernforbundet kan søke om aktivitetstilskudd til aktiviteter knyttet til marin forsøpling og plast.

Familie som rydder stranden med NaturvernforbundetFartein Rudjord

Fylkes- og lokallag kan søke om å få dekket kostnader knyttet til:

 • Leie av lokaler for arrangement
 • Leie/kjøp av nødvendig utstyr, for eksempel sekker, hansker og plukkeklyper
 • Transportmidler, for eksempel leie av båt, drivstoff og bortkjøring av avfall
 • Mat og drikke samt premier eller gave til frivillige
 • Annonsering og markedsføring
 • Honorar/reisedekning til foredrags- og kursholdere

Til lokallagene gis tildelinger fra 2 000 -30 000 kroner; til fylkeslagene fra 100 000 til 200 000 kroner.

Tipps

Til ryddeaksjoner kan man søke om «motivasjonsmidler.» Motivasjonsmidler beregnes ut fra antall deltakere i frivillig ryddeaktivitet som varer i minst tre timer. Det er frie midler, som lagene kan brukes fritt etter tildelingen. Det vil si at midlene ikke må brukes i tilknytning til prosjektet.

Til søknad

 • Kort beskrivelse av aktiviteter (maks en halv side)
 • Anslag på budsjett

Til rapportering

 • Oppsummering av gjennomførte aktiviteter med anslag på antall deltakere og frivillige (maks en halv side)
 • Bilder fra aktiviteter, gjerne med mennesker, med navnet på fotografen
 • Oversikt over kostnader som ble finansiert av tilskuddet

For ryddeaksjoner må rapporten i tillegg inneholde:

 • Mengde fjernet avfall
 • Sted som er ryddet
 • Før og etter bildet
 • Lenke eller referansenummer til din rapportering i Ryddeportalen https://ryddenorge.no

Rapportene sendes til organisasjon@naturvernforbundet.no, og blir behandlet fortløpende. Siste frist for innsendelse for lokallag er 01. desember 2024; for fylkeslag 15. januar 2025.

Tilskuddet blir utbetalt kort tid etter innlevert rapport, eller på forespørsel dersom dere har behov for å få dem tidligere.

Hvis man ikke kan gjennomføre aktiviteten innenfor rapporteringsfrist, kan man be om å få tilskuddet overført til neste år. Lagene får som regel utbetalt pengene, og rapporterer etter å ha gjennomført de planlagte aktivitetene. Motivasjonsmidler får man bare utbetalt etter at aktiviteten har blitt gjennomført.

Ved spørsmål, ta kontakt med Sofie Van Canegem, svc@naturvernforbundet.no

Aktivitetstilskudd 2024

Naturvernforbundet i skogensen
Kontaktperson(Required)
Telefon
E-post
Vennligst dobbeltsjekk at det oppgitte kontonummeret er korrekt.
Navn på prosjekt
Søknadsbeløp
Hvor i landet skal aktiviteten gjennomføres
Er det et spesielt tema du søker midler fra?
Dersom du søker om midler fra skogprosjektet må man bruke et annet skjema.
Max. file size: 64 MB.
Last opp budsjettet. Husk å sjekk at søknadsbeløpet blir riktig.
Hensikten med disse midlene er å bidra til tiltak som skal skape aktivitet i lokallaget/fylkeslaget, og at denne aktiviteten i så stor grad som mulig skal være utadrettet og gjerne ha potensiale for å verve nye medlemmer.