Artenes forsvinnelse – krise for verdens natur!

I dag lanserer FNs naturpanel sin rapport om status for verdens biomangfold og økosystemer. Mange naturforskere fra en rekke land står bak rapporten, som oppsummerer store mengder forskning og status for dyr, planter og økosystemer.  Opp mot en million arter kan forsvinne de nærmeste tiårene og mange verdifulle naturtjenester, som rent vann og mat, reduseres dramatisk.

– Rapporten fra FNs naturpanel viser en dramatisk ødeleggelse av natur og økosystemer, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet. Det er ingen tvil om at årsaken er at stadig mer naturområder endres og ødelegges. Dette truer også vårt eget livsgrunnlag.  
Stadig nye naturområder ødelegges, asfalteres, dreneres, bygges ut og forurenses. Arter overfiskes, jaktes på eller mister leveområdene sine. Til sammen fører menneskelig aktivitet nå til at vi taper arter i et tempo historien aldri før har opplevd.

Store utfordringer i Norge også

– Norge er ikke verst, men har også store utfordringer. Vi forventer at statsminister Erna Solberg nå følger opp og synliggjør at alle sektorer må ta mye større ansvar. Statsrådene for landbruk, næring, samferdsel og olje- og energi må nå stå til ansvar for de ødeleggelsene som gjøres, sier Ask Lundberg videre.

Vi er avhengige av mat, ren luft, vann, CO2-lagring, brensel og uendelig mange flere tjenester som naturen gir oss. Naturen er grunnlaget for mennesker helse og velferd, og intakte økosystemer er vår viktigste forsikring for å demme opp for klimaendringene. Verden står nå midt oppe i to kriser, klimakrisen og tapet av natur. De forsterker hverandre, og det haster med å løse begge. 

Største trussel – arealendringer og arealødeleggelse

– Arealendringer og -ødeleggelse utgjør den aller største trusselen mot arter og natur også i Norge, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet. Veibygging, energiutbygging, skogbruk, nedbygging av myr samt hyttebygging er noen store, negativ drivere. Samtidig deler regjeringen ut nye blokker for oljeboring, den vedtar å fylle fiskerike fjorder med gruvemasser og fortsetter nedbyggingen av verdifull natur og truede arters levesteder. 
– Menneskeskapte klimaendringer forsterker naturødeleggelser og sammen forringer disse to kritiske drivkreftene naturen og artene – vårt umistelige livsgrunnlag, sier Håpnes.

Vil du gjøre litt mer?

Bli medlem i Naturvernforbundet

Naturvernforbundet har følgende krav til Regjeringen:

•    Følg opp alle vedtak for bevaring av norsk natur som Stortinget allerede har vedtatt
•    Sentrale myndigheter må ta helhetlig ansvar for naturmangfoldet, ikke skyve ansvaret over på kommuner. Dagens svekkelse av den statlige miljøforvaltningen og fylkesmannen gir en dramatisk bit for bit nedbygging
•    Norge må ta ansvar for sitt økologiske avtrykk utenfor egen grenser. Kartlegge hvordan vi påvirker naturnaturmangfoldet i andre land
•    Arbeide for en forpliktende, ambisiøs internasjonalt naturavtale når det skal forhandles i Kina i 2020, og bidra med ny finansiering