barnehage, skole og fritidsordning

Miljøgifter og plastforurensing påvirker miljøet og helsen vår og barn er spesielt sårbare. Med prosjektet plast- og giftfri samarbeider vi med barnehager, skoler og fritidsordninger om å redusere bruken av plast og miljøgifter.

Et innemiljø fritt for forurensninger er spesielt viktig i Norge hvor vi vinterstid bruker mye tid inne. Et godt inneklima er en viktig forutsetning for helse, læringsmiljø og trivsel – både for barn og voksne. 

Er du ansatt i en barnehage eller skole og har lyst til å gi barna en plast- og giftfri barndom, bli med da vel!

Deltakelse er frivillig og gratis.

Dette får du: 

  • En månedlig utfordring med enkle tips til plast- og giftfri barndom etter tema
  • Beskjed hver gang vi har et webinar, seminar eller annet om temaer relatert til plast- og giftfri barndom

Her melder du deg på!

Merk at det bare er ansatte i barnehager, skoler og fritidsordninger som kan melde på sin institusjon, men vi oppfordrer foreldre til å sende dem informasjon om prosjektet. 

En kommune eller bydel kan også melde på en skole eller barnehage, i samarbeid med institusjonen.

Er du forelder og har lyst på et plast- og giftfritt hjem? Da finner du mange nyttige tips her som er relevant for deg.

Under finner du mer informasjon om hvorfor plast, miljøgifter og svevestøv er et problem i barnas innemiljø.

Plast- og giftfri barnehage

Plast- og giftfri skole og fritidsordning

Fallunderlag på skoler og barnehager