Bli med og rydd for fuglene!

Har du lyst til å gjøre en innsats som er livsviktig for fugl og fisk? Årets vårryddedag gjennomføres lørdag 18 mars. Ta med deg familie, venner, kolleger og naboen og gjør en meningsfull aktivitet for naturen.

Skal du rydde på strender eller utenom allfarvei oppfordrer vi til å rydde utenom fuglenes hekkesesong. 15. april trer ferdselsforbudet i fredningsområder for fugl i kraft og da må vi holde oss unna disse områdene frem til høsten.

Se her for kart og mer info .

Dette er svært viktig for fuglelivet. Hekkeområder er sårbare områder, flere millioner par med fugler prøver å hekke og bli foreldre i kyst- og havområdene våre. Derfor er de stengt for ferdsel mellom 15. april og 15. juli. Fuglene trenger ro i hekketiden, og sjøfugl legger egg både på holmer og skjær. Rydding i disse områdene kan med fordel tas på høsten når fuglene har dratt.

På vår FB-gruppe 2-minutters strandrydding kan du, rapportere funn, spørre spørsmål og komme i kontakt med andre ryddere. Vi oppfordrer alle til å bli med. Bruk gjerne Ryddenorge.no for å se etter ryddeaksjoner du kan bli med på, eller opprett din egen! Utenfor fuglefredningsområdene kan og bør det ryddes hele året.

Hvorfor rydde strender?

Kystområdene fungerer som «oppsamlere» av plastsøppel som driver i kyststrømmen og fra lokale kilder. Jo lenger slikt plastsøppel får ligge i fjæra, desto større er risikoen for skader på dyreliv, og jo mer brytes ned til småbiter og mikroplast som så kan spres tilbake ut i havet. Det er derfor viktig å få ryddet vekk plastavfall fra kysten raskt.

Plastforurensningen kan ha fatale konsekvenser for dyrelivet, spesielt sjøfuglene. Studier har vist at mange sjøfugler har plast i magen, på verdensbasis mister over 1 million sjøfugler livet hvert år ifølge anslag. Sammenheng mellom inntak av plast og sjøfugldødelighet er også dokumentert. 

Naturvernforbundet jobber både for å forebygge forsøpling og med å rydde vekk plast som har havnet ute i naturen. Naturvernforbundet har slått alarm om den negative påvirkningen plastforurensning har på sjøfugler. Vi har også bedt om tiltak både direkte overfor bransjer, se fiskeriplastsak her for eksempel, og kommet med tiltaksforslag til myndighetene.

Hvorfor ikke strandrydde i hekketiden?

Når fuglene forstyrres i hekketiden, kan det gå ut over deres evne til å beskytte eggene og ungene mot kulde og fiender. Dersom en sårbar art blir forstyrret, kan det føre til at det ikke blir unger i det hele tatt det året. Naturvernrådgiver i Norsk Ornitologisk Forening (NOF) Martin Eggen anbefaler strandryddere å være tidlig ute og påpeker også at det er forskjell på nord og sør.

Våre aller tidligste hekkearter er rovfuglene og uglene. Havørna kan legge egg allerede i februar. Hubro er en art som også begynner etableringen ved reirplassen tidlig, og som lett skyr området ved for mye forstyrrelser. Også andre arter kan hekke tidlig, for eksempel ruger grågåsa på egg enkelte steder allerede i mars. Skal man rydde i Sør-Norge på våren er det fint å gjøre det før 1. april. Husk også at marint avfall kan plukkes hele året, og om høsten er man sikker på å ikke forstyrre fuglene!

Har du lyst til å gjøre en innsats?

 • Strandryddeaksjoner kan registreres i den nye ryddeportalen ryddenorge.no.  Send oss gjerne også tips om du har planlagt en aksjon.
 •  Vi oppfordrer til å ha med erfarne strandryddere og ornitologer på ryddeaksjoner.  Kontakt gjerne fugleforeninga eller Naturvernforbundet, og les vår Ryddeguide eller se på veileder for strandrydding fra Senter mot marin forsøpling, MARFO, som vi i Naturvernforbundet har bidratt med å utarbeide.
 • Du kan også gå inn på Hold Norge Rent sin oversikt over lokale ryddenettverk og finne ditt eget.
 • På våren er det viktig å respektere ferdselsforbudet i sjøfuglreservatene. Dette gjelder også ferdsel i båt. Du finner kart over sjøfuglreservat blant annet hos Naturbase. Zoom inn og velg kartlag «verneområder». 
 • Vær oppmerksom i hekketiden, også utenfor sjøfuglreservatene. Sjøfugler som tjeld og sandlo bygger ofte reir og legger eggene sine rett på stranda. Hører du da fugler som varsler (roper), eller ser fugler på reir, hold avstand og gå bort fra området.
 • Naturvernforbundets fylkes- og lokallag kan søke aktivitetstilskudd til å arrangere ryddeaksjoner og gjennomføre plast-prosjekter.
  Naturvernforbundet på strandFartein Rudjord

  Bli medlem i Naturvernforbundet

  Støtt vårt arbeid for å ta vare på natur og klima ved å bli medlem! Vi trenger deg