Brev til Stortinget om E18 Tvedestrand–Dørdal

Naturvernforbundet har sendt brev til transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget om regjeringens forslag om bygge ut E18 mellom Tvedestrand i Agder og Dørdal i Vestfold og Telemark til firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t, tikl tross for at det fra før av er en god vei på mesteparten av strekningen. Naturvernforbundet ber Stortinget velge en annen og rimeligere løsning, som er bedre for natur, klima og trafikksikkerhet.