DNT gir opp å bygge i Strålmyra

For andre gang meldes det fra DNT at motstanden mot «Dronningsetra» i Oppland ble for sterk, og at de gir opp å etablere turistanlegg inne i blåstrupas, myrhaukens, storlommens, lappspurvens, dobbeltbekkasinens, tranas og en drøss andre utsatte fuglearters rike.

Fugl

Et enestående stykke inngrepsfritt villmark forblir dermed intakt, og aller viktigst: uforstyrret av organisert ferdsel. Det er trafikken som hytta ville dra med seg inn i området, som ville utgjort en akutt fare for at rødlista arter ble fortrengt.

– Det er ingen ting som forstyrrer sky og sårbare fugler mer enn mennesker som kommer i nærheten av hekke-, oppvekst og beiteområdene deres, sier generalsekretær Maren Esmark i Naturvernforbundet.

– Fraværet av forstyrrelser i dette området har sikret bestander av fugler Norge har internasjonalt, nasjonalt og regionalt ansvar for. Og kanskje aller viktigst: Et slikt produksjonsområde har høy reproduksjon, og derfor kan det også bidra til å styrke bestandene i mer utsatte områder.

– Det er strålende at DNT Gudbrandsdalen nå har valgt å skrinlegge prosjektet. Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening har i lang tid arbeidet intenst med å få DNT på andre tanker. I løpet av knappe to uker har nesten 3000 personer skrevet under på protesten mot DNTs planer, og det ville blitt mange flere om vi hadde fortsatt.

– Det som likevel er litt urovekkende, er at DNT Gudbrandsdalen begrunner skrinleggingen kun med motstanden og negativ omtale. De unnlater helt å nevne årsaken til all kritikken og den voldsomme motstanden, ikke minst fra DNTs egne medlemmer. Vi håper at skrinlegginga av hytte ved Strålmyra betyr at DNT erkjenner hvilke naturverdier som var truet, og at naturvernhensyn får veie tyngst når DNT velger kurs for framtida.