Doblet passasjertall på Flesland vil gi skyhøye klimagassutslipp

Naturvernforbundet er kritisk til Avinors planer om å doble kapasiteten på Bergen Lufthavn Flesland. Utslippsveksten fra flytrafikken vil alene nulle ut alle planlagte klimatiltak i Bergen kommune.

– Hvor er realismen i å vedta klimakutt den ene dagen når du resten av uken aktivt legger kreftene til for å øke utslippene? spør Gabriel Fliflet, nestleder i Naturvernforbundet Hordaland.

Avinor vil bygge et nytt terminalbygg på Flesland. Dette skal romme 10 millioner passasjerer årlig, det dobbelte av dagens passasjertall. Saken er nå til behandling i Bergen kommune. Naturvernforbundet Hordaland har undersøkt planene og oppdaget at det ikke finnes noen som helst form for beregning av hva utvidelsen vil føre til av klimagassutslipp. Naturvernforbundet har derfor på egen hånd gjort en grundig beregning av dette. Resultatet er sjokkerende:

 
– Utslippsveksten fra flytrafikken vil nulle ut alle planlagte klimatiltak i Bergen kommune

Med utgangspunkt i Avinors egne tall, beregner Naturvernforbundet at det planlagte terminalbygget på Flesland oppnår sin toppkapasitet på 10 millioner passasjerer i år 2023. Bergen kommunes energi- og klimahandlingsplan tilsier at de samlede klimautslippene i kommunen må være redusert med 0,3 millioner tonn CO2 fra 2011 til 2023. Veksten i utslippene fra fly som går til og fra Bergen Lufthavn i det samme tidsrommet, har Naturvernforbundet beregnet til 0,3 millioner tonn CO2.

Alle planlagte kutt i Bergens øvrige klimautslipp viskes ut av den formidable utslippsøkningen som doblet kapasitet på Flesland skaper! Om man i tillegg tar med den ekstra skadeeffekten som oppstår ved flygning i høye luftlag, vil utslippstallene fra flyene bli nesten dobbelt så høye.

 
– Økning i utslipp på størrelse med en kvart million biler

Om kapasiteten blir doblet til 10 millioner passasjerer årlig i 2023, vil veksten i utslippene fra flytrafikken på Flesland tilsvare utslippene fra ca. 270 000 bensin- og dieselbiler.

– Dette er rystende tall, sier Gabriel Fliflet, nestleder i Naturvernforbundet Hordaland. – Myndighetene oppfordrer oss til å snu hver stein for å kunne få ned klimautslippene. Flytrafikken kan ikke få stå i en særstilling når alle andre må kutte. Det vil være en skandale om Avinor får lov å utvide kapasiteten når det vil gi slike enorme klimaskader. Nordmenns flyreiser gir allerede nå like store klimautslipp som all vår bilkjøring. Selv om flymotorene blir mer effektive, vil utslippene likevel øke når flere skal fly, og reisene blir lengre.

Gabriel Fliflet i Naturvernforbundet Hordaland utfordrer fylkespolitikerne: – Hordaland fylkeskommune har utrolig nok som politikk å arbeide for økt terminalkapasitet, flere internasjonale ruter og reduserte avgifter. Fylkeskommunen har til og med subsidiert opprettelse av nye flyruter. Dette går ikke i hop med de akutte kravene til kutt i klimautslippene, og er uansvarlig politikk. Her må fylkespolitikerne snu – ingen kan kutte ved å øke!

Les saken hos Bergensavisen og Bergen Tidende