Ramsløken smaker godt – men den er rødlista

Skal du ut i naturen for å sanke mat? Da kan det være greit å vite litt om ramsløk, som har blitt en populær plante å høste.

Ramsløk med spor etter den rødlistede arten liten ramsløkflue (Foto: Rebecca Biong)

Status – negativ trend

Ramsløk kom på den oppdaterte rødlista fra 2021 under kategorien «Nær truet». Den er nær truet på grunn av intensiv høsting, og står i fare for å gå over i en enda mer alvorlig rødlistekategori, hvis den negative trenden fortsetter.

Artsdatabanken skriver at «Økt fokus på ville matplanter har ført til en svært intensiv høsting i enkelte bynære områder, særlig ved Oslofjorden. Ramsløk sankes flere steder i sekkevis (og kilovis), og forekomster ribbes for alt av blad og stengler som stikker opp, til salg til restauranter og på grønnsaktorg. Til og med forekomster i naturreservater ribbes nå for ramsløk (eksempel: Ekebergskråninga i Oslo).

På Vestlandet, der arten har sine største norske forekomster, er den noe mindre utsatt fordi det er flere og større forekomster med ramsløk. Denne moteplanten kan imidlertid bli utsatt også på Vestlandet.»

Er det ulovlig å høste ramsløk?

Det er ikke ulovlig å plukke en art i nær trua kategorien, men det bør utøves stor aktsomhet. Hvis du har bestemt deg for at du skal plukke ramsløk: ikke plukk alt på ett sted, la det stå igjen mer enn det du tar med deg. Aller helst, særlig hvis du finner arten i Oslofjordområdet, nøy deg med å nyte skuet og la ramsløken ta den tiden den trenger til å bygge seg opp igjen etter nedgangen den har hatt de siste åra.

Men, hvis du finner ramsløk i et naturreservat eller andre verneområder kan det faktisk være ulovlig å drive sanking. Plukk ikke planter her uten å sjekke om det er lov først.

Liten ramsløkflue trenger ramsløken

En annen snodig liten art, som er helt avhengig av ramsløken heter liten ramsløkflue. Den er også på rødlista, og lever på ramsløkblader når den er larve. Liten ramsløkflue er bare kjent fra 150 lokaliteter på Vestlandet, fra Ryfylke i sør til Kristiansundtraktene i nord. Høsting av ramsløk for matlaging vil på sikt kunne føre til at den får dårligere levevilkår fordi den trenger relativt store og sammenhengende områder med ramsløk.

Spor etter en liten ramsløkflue på et ramsløkblad

Vårlig sanking

Så hvis du skal ut i naturen for å høste av godene: kanskje du skal prøve deg på en av de mange andre artene som finnes der ute? Mange av våre vanligste planter kan faktisk spises. God sanking!

Planter

Vårlig sanking

Mange begynner å klø i fingrene nå når det spirer og gror rundt oss på våren. Men visste du at det allerede på våren bugner av spiselige godsaker ute i naturen?