– En gledens dag for Nord-Norge

Regjeringen vil utrede Nord-Norgebanen fra Fauske via Narvik til Tromsø. Det ble klart på en pressekonferanse i Tromsø fredag 24. mars. En ny bane vil ha en lengde på rundt 500 kilometer, og gi jernbanetilbud til store deler av Nordland og Troms.

Jernbanestasjonskilt

– Dette er en gledens dag for oss i Nord-Norge. Det har lenge vært et krav fra miljøbevegelsen i Nord-Norge å få en ny togutredning på plass. I 2015 vedtok Naturvernforbundet støtte til Tromsbanen-utredning på landsmøtet, og at den nå er på plass i Nasjonal transportplan er en stor seier i seg selv, sier leder Anton Petter Hauan i Naturvernforbundet i Troms.

Den forrige jernbaneutredningen for Nord-Norgebanen fant sted i 1992. Det er denne som nå skal oppdateres.

– Jeg er ganske sikker på at den økte godstrafikken og den voksende fiskerinæringen vil gjøre at tog til Tromsø blir en realitet, sier Hauan.

Tromsø er en av Europas største byer uten jernbane. Foruten byer som ligger på øyer uten jernbane, er det visstnok bare to byer i Europa som er større enn Tromsø og ikke har jernbaneforbindelse: Ioannina i Hellas og Viseu i Portugal.

Fra 2007 til 2014 har sjømateksporten som sendes med tog sørover fra Narvik, økt med 217 prosent. Dette kommer nordfra med trailere. De neste 15 årene er sjømateksporten fra nord forventet å mangedobles. Å flytte det godset som i dag fraktes på vei over til bane, vil ikke bare ha en positiv klimaeffekt. Det vil også skape bedre trafikksikkerhet og mindre veislitasje. Det er vogntogene, ikke personbilene, som sliter mest på veiene. En Tromsbane bør derfor ikke avfeies med begrunnelsen at vi må ruste opp veiene først, mener Naturvernforbundet.

«Nord-Norge trenger god klimavennlig infrastruktur på lik linje med resten av landet. Derfor er det nødvendig å komme i gang med en utredning av Tromsbanen som inneholder alle aspekter. Dersom utredningen viser en positiv klimagevinst, og en utbygging ikke fører til utilgivelige inngrep i verdifull natur, bør Tromsbanen bli en realitet», skrev Naturvernforbundet i sin uttalelse fra landsmøtet i 2015.

Hauan mener en utbygging av banen vil dempe presset på utbygging av veier. En jernbane har langt større kapasitet enn veitransport.

– Dette er en seier for miljøet og klimaet, avslutter Hauan.