kraftlinje

Foto: Kristin Kværnsveen

Energi

Energi er en dyrebar ressurs, og det er miljøet som betaler prisen. All energiproduksjon har i større eller mindre grad konsekvenser for miljøet. Det viktigste er å bruke energien så effektivt som mulig. Den fossil energibruken må erstattes av fornybar energi, og denne må produseres uten å ødelegge naturen.

Fossile energikilder som kull, olje og gass står for ¾ av verdens samlede energiproduksjon og er hovedproblemet bak klimatrusselen verden står overfor. 

Skal vi greie å nå klimamålene, er vi tvunget til å legge om energiforbruket. Bruken av fossil energi må fases ut, og erstattes med mindre skadelige energikilder. Over hele verden, i alle sektorer.

Energikilder som vannkraft, solenergi, vindkraft, bølgekraft og geotermisk er i stor utvikling og blir stadig billigere å produsere. 

Men: All energiproduksjon påvirker miljøet. Vi trenger fornybar energi, men den må bygges ut på en måte som tar hensyn til naturen.

Vannkraft- og vindkraftutbygginger fører til betydelige endringer i naturområdene og naturverdier går  tapt.

Atomkraftverk gir i seg selv lite klimagassutslipp, men uranproduksjonen gjør at atomkraft har et klimafotavtrykk som ikke må overses. Atomkraft skaper dessuten radioaktivt avfall som ingen vet hvor de skal gjøre av.

Effektiviser det vi har – ikke produser mer!

Det aller viktigste tiltaket for en mer miljøvennlig energibruk er ikke å produsere mer, men bruke mindre.

Dersom vi utnytter energien vi allerede har til rådighet på en mer effektiv måte, sparer vi miljøet for klimagassutslipp og naturinngrep.  Potensialet i energieffektivisering er enormt. Mye av teknologien for å utnytte potensialet er allerede utviklet, og forskningen på området avdekker stadig flere smarte løsninger både for industri, infrastruktur og bygningsmasse.

Artikkelen ble sist oppdatert: 12.05.2021

Nyheter

Kopi av Kopi av Seminar: Fornybar energi -på lag med naturen?

Anbefalinger til ny nettleiemodell

16.03.2022 | Sist oppdatert: 17.03.2022

Naturvernforbundet har sammen med en rekke nettselskaper og organisasjoner en felles anbefaling om hvordan ny nettleiemodell bør utformes. Bak enigheten ligger et felles ønske om økt nettutnyttelse av hensyn til miljø og for å gi så lave nettkostnader som mulig for norske strømkunder.

Storheia

Tid for reparasjon - ikke mer prat

23.02.2022 | Sist oppdatert: 25.02.2022

Mens mange av oss nyter vinterferie, sliter reindrifta på Fosen, Øyfjellet og flere andre steder med at tidligere vinterbeiter er omgjort til vindindustri, mot deres vilje.

Sjoa_toppbanner

Seier! Verna vassdrag forblir verna

11.02.2022 | Sist oppdatert: 11.02.2022

Regjeringen har lansert energikommisjonen som ble varslet i Hurdalsplattformen. Naturvernforbundet er svært glad for at det i mandatet slås fast at verneplanene for vassdrag skal ligge til grunn og at energieffektivisering fremheves.  

Oljeplatform_foto_NNV
Elektrifisering av Wisting

Tonedøvt fra Equinor

02.02.2022 | Sist oppdatert: 02.02.2022

- Når IEA sier det ikke er mer behov for ny olje i et 1,5-gradersscenario, og FNs generalsekretær ber oss la olja ligge, er det på tide å lytte. Equinors planer om utbygging av Wisting, det nordligste feltet på sokkelen, er tonedøvt og virkelighetsfjernt, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

IStock-1198467746 foto Binnerstam Istockphoto
Nettleieutsettelse må bety endringer i modellen

Etterlyser tidenes strømsparehjelp

21.12.2021 | Sist oppdatert: 21.12.2021

– Vi etterlyser tidenes sparehjelp, slik at folk kan gjennomføre tiltak som gir lavere strømregninger hver eneste måned fremover, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet. Regjeringen og SV har blitt enige om hjelp til å håndtere høye strømpriser og utsettelse av ny nettleiemodell. Naturvernforbundet forventer at det nå gjøres endringer i modellen slik at formålet med ny nettleie kan nås.

Motvinds arrangement i Oslo

06.09.2021 | Sist oppdatert: 29.11.2021

Utbygging av vindkraft i Norge har ført til dramatiske konsekvenser for natur og landskap og rammet naturgrunnlaget for samisk reindrift og kulturutøvelse. Naturvernforbundet var sterkt imot allerede da man la de første planene om vindkraftindustri på Fosen.

Viser fra 9 til 16 av totalt 262 artikler