EU krever strengere miljøkrav

EU-kommisjonen la 30.mars frem en ny sirkulærøkonomipakke med tiltak rettet mot tekstilproduksjon, elektroniske produkter, forbrukerrettigheter og mer.

klær på henger

Endringene er omfattende og vil føre til strengere miljøkrav til nær sagt alle fysiske produkter. Naturvernforbundet krever at regjeringen får fortgang i arbeidet med å omstille Norge til en sirkulær økonomi.

“Let’s remove fast, from fast fashion”

EU-kommisjonen

Som en del av sirkulær økonomi-pakken lanserte EU den etterlengtede tekstil strategien. Strategien er ambisiøs og legger en rekke virkemidler på bordet for å få bukt med overproduksjon av tekstil. Det vil stilles høyere krav til hva som kan settes på det europeiske markedet med tanke på kvalitet, kjemikaliebruk og ressursbruk.

Dette ligger i strategien:

  • Enkeltland skal prioritere levetid, reparasjon og ombruk, før gjenvinning i eget regelverk. Det vil komme obligatoriske prosentmål, ikke bare for gjenvinning, men også for andel klær som går videre til gjenbruk.
  • Det vil komme forslag om digitale produktpass for å synliggjøre totalt miljøavtrykk og øke sporbarheten til produktene. Sammen med strengere krav til merkeordninger skal dette gjøre det enklere for forbrukere å gjøre gode valg. 
  • Kommisjonen kommer i løpet av 2022 med forslag til obligatoriske minimumskrav for utvidede produsentansvarsordninger for tekstil. Dette betyr at produsentene må betale mer for sitt miljøavtrykk, og ta mer ansvar for det de setter på markedet.

EU foran, hva nå Norge?

I forbindelse med et representantforslag fra partiet Høyre om en bærekraftig og sirkulær tekstilindustri, skal Stortinget denne våren vurdere om det skal utredes et utvidet produsentansvar for tekstil her i Norge. Naturvernforbundet har gitt innspill til Energi og Miljøkomiteen om forslaget, og bedt politikerne om å starte utredningen og sørge for at det blir dyrere å sette klær av dårlig kvalitet på markedet. 

– Nå vet vi hva som kommer fra EU, dette er en gyllen mulighet for regjeringen til å vise at de mener alvor med sirkulærøkonomien og være tidlig ute, sier leder i Naturvernforbundet Truls Gulowsen

Forbrukerrettigheter og skjerpede krav 

Den foreslåtte utvidelsen av økodesigndirektivet vil føre til at nær sagt alle fysiske produkter på markedet vil få krav om å designes slik at de er mer miljøvennlige, sirkulære og energieffektive gjennom hele levetiden. Videre ble det lagt frem forslag om nye standarder for markedsføring av produkter, dette for å motvirke «grønnvasking» og hjelpe forbrukere med å ta miljøvennlige valg. Produsenter får nye krav om å dokumentere påstander om hvorvidt et produkt kan gjenvinnes eller repareres, samtidig kommer det strengere krav til miljømerkeordninger og forbud mot å destruere usolgte varer. Det offentlige får og nye krav om grønne anskaffelser, og bygg og anleggsbransjen får skjerpede krav til både byggevarer og bygg som skal senke miljøavtrykket og bidra til en sirkulær økonomi.    

Les mer:

* Om produktlevetid

* Norge er verst på bruk- og kast

* Om garanti og reklamasjonsrett

* Ta vare på det du har