16.jan 2024

Webinar: Klimautvalget 2050

Hva: Webinar
Når: 16.jan, kl. 18:00
Hvor: Digitalt

Bli med på webinar om Klimautvalgets utredning!

Velkommen til medlemswebinar om «Klimautvalget 2050» sin fantastiske utredning. Denne setter natur, klima og ressursknapphet inn i en helhet for første gang i nyere norsk offentlig historie.

I webinaret vil utvalgsmedlem Gro Sandkjær Hanssen, som særlig forsker på arealbruk, presentere og diskutere rapporten med Truls Gulowsen, og det vil bli anledning til å stille korte spørsmål.

Det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget «Klimautvalget 2050» leverte tidligere i høst en glimrende, grundig og svært pedagogisk utredning om hvordan Norge faktisk kan bli et lavutslippssamfunn innen 2050, med fokus på både natur, klima og ressursforbruk. Utredningen setter ord på svært mye av det Naturvernforbundet har prøvd å formidle de siste 110 årene. 

Utredningen bør leses av alle, og helst utgjøre grunnlaget for alle politiske partiers programprosess det kommende året. 

For at vi alle skal bli så godt kjent med materialet som mulig inviterer vi til et egent internt webinar, åpent for alle medlemmer og allierte.

Webinaret holdes 16. januar kl. 18-19, på Teams.

Høringsfristen for utredningen er 30. januar, og Naturvernforbundet vil levere en samlet høring.

Les mer om utvalgets rapport her

Hele NOU-en fra Klimautvalget kan leses her