Fantastiske Lofotodden blir nasjonalpark

I morgen blir Lofotodden nasjonalpark endelig opprettet. – Dette er en gledens dag for arbeidet med nasjonalparker i Norge. Dette er vår 40. nasjonalpark utenom Svalbard, og den har store og særegne natur- og friluftslivverdier, sier fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Lofotodden

Hvis vedtaket er i tråd med forslaget, blir nasjonalparken på 104 kvadratkilometer. Den ligger på Moskenesøya i Lofoten i Moskenes og Flakstad kommuner. Området er velkjent i turistsammenheng med hundretusenvis av besøkende hvert år. Her er det fisking, fjellvandring, kajakkpadling, naturglede og opplevelser for enhver smak.
– Området utgjør noe av Norges mest storslagne og spektakulære natur, sier Håpnes.

– En gledens dag
– Dette er en gledens dag for alle som mener dette er et godt prosjekt, sier Martin Eggen i Naturvernforbundet i Lofoten.
– Ikke bare blir naturen sikret for kommende generasjoner, vi håper også på enda bedre forståelse for at naturen må forvaltes i et langt perspektiv. Det betyr at vi tar vare på umistelige naturverdier. Flakstad kommune får nå sitt første verneområde, det er en milepæl for en kommune med så mye vakker og viktig natur. Vi er stolte av våre politikere som har stått på for nasjonalparken. Vi vil også løfte frem alle som har bidratt til en konstruktiv debatt, for debatten har tidvis vært ganske het. God kunnskap og prosess har vært viktig, sier Eggen.

Stort mangfold
Naturmessig har den nye nasjonalparken en stor bredde av særpregede landskap, naturtyper og arter. Her vil vi kunne bevare truet natur og økologiske funksjonsområder for sjeldne arter. Området innehar store naturhistoriske- og kulturhistoriske verdier og er unike for friluftsliv.
Lofotodden nasjonalpark har høye fjell omgitt av åpent hav og dype fjorder. Enkelte steder stuper loddrette bergvegger rett ned i havet. På yttersida er det flere viktige hekkeområder for sjøfugl og på Lofotodden finnes spor av steinalderbosetting. Gjennom dalpassasjer omgitt av høye tinder fra innsida kommer man lett over til de fantastiske sandstrand-områdene på yttersida, Bunes, Horseidet og Kvalvika. 

– Kan være stolte av Lofotodden
Kulturmarkeng er en rødlistet naturtype med stort mangfold av planter og i tillegg finnes særpregede strandenger og slåtte- og beitemark. Særlig rikt planteliv finnes på strandavsetninger med skjellsand. – På yttersida finnes også den sjeldne naturtypen sanddynemark. Det finnes både rødlista planter og sopp i områdene samt en del regionalt sjeldne og uvanlige arter, fortsetter Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.
Lofotodden er i tillegg et viktig hekkeområde for sjøfugl. Vanligst er toppskarv, teist og krykkje, som dessverre, som sjøfugl flest, alle har en negativ bestandsutvikling i hele landet. Særlig er krykkjekoloniene viktige områder for artens overlevelse. Kongeørn og havørn hekker her og de majestetiske fuglene kan ofte ses glidende rundt på himmelen. I tillegg finnes flere andre rovfugler, rype, måker, og de rødlista artene tyvjo, strandsnipe og bergirisk.
– Det er svært gledelig å få sikret så variert og verdifull natur, og dette er en nasjonalpark som både regionen og Norge som nasjon virkelig kan være stolte av, avslutter Arnodd Håpnes.