Fornybarsatsing på lag med naturen

Den fornybare energien som bygges ut må ikke gå ut over verdifull natur. Den norske fornybarsatsingen må sørge for å velge de prosjektene som har minst konsekvenser for naturen.

Foss

Fornybar energi må kun bygges ut for å fase ut fossil energi, og det er viktig at man bygger ut de prosjektene som har minst påvirkning på norsk natur, heter det i en uttalelse fra landsstyret i Naturvernforbundet.

Hele uttalelsen kan leses her

De såkalte Grønne Sertifikatene ble innført 1. januar i år. Norge skal sammen med Sverige bygge ut over 26 TWh med fornybar kraft innen 2020. Det betyr utbygging av vindkraft og små og store vannkraftprosjekter. NVE har om lag 700 vannkraftsaker på bordet, i tillegg er det et stort antall vindkraftprosjekter til behandling og planlegging.
”Heldigvis gir den store køen av forslag til utbygging av fornybar energi mulighet til å skrinlegge de prosjektene som innebærer store landskaps- og naturødeleggelser, men det forutsetter nye grep,” sier Naturvernforbundet i en uttalelse.

Krav til fornybarsatsingen
Naturvernforbundet mener videre at det i konsesjonsvilkårene må settes krav om bruk av biologisk kompetanse ved detaljplanleggingen. Det må også stilles strengere krav til anleggsfasen. Det må gjøres langt flere kontroller og etterundersøkelser som ser på konsekvensene av utbyggingen. Dette er viktig for å få et bedre kunnskapsgrunnlag og nettopp kunne velge de beste prosjektene i fremtiden.

Fornybare må erstatte fossil
For å løse klimakrisen holder det ikke med produksjon av fornybar energi. Den må erstatte den fossile, som i dag utgjør over halvparten av Norges energiforbruk. Fornybar energi er ikke et mål i seg selv, men er sammen med energisparingstiltak et virkemiddel for å fase ut den fossile energien, heter det i uttalelsen. I dag gjøres det altfor lite for å redusere energibehovet og erstatte den fossile energien i bygg, industrien og transportsektoren. Dette svekker troverdigheten til fornybar energi som klimaløsning.

Naturvernforbundet krever at klimameldingen må komme med tiltak og virkemidler som sørger for en overgang til fornybarsamfunnet og som faktisk reduserer klimagassutslippene. Utfordringen til alle som arbeider og ivrer for fornybar energi og gode klimaløsninger, er å kombinere klimakutt med bevaring av naturen.