Du er her:


Foto: Martin Ødegaard

Avfall

I dag gjenvinnes 70 % av avfallet i Norge. Men samtidig har avfallsmengdene blitt fordoblet i løpet av de siste 25 årene. Nordmenn kaster omlag ett kilo søppel per person daglig. Også mengden næringsavfall har gått kraftig opp siden årtusenskiftet.

Økonomisk vekst har mange sideeffekter. En av dem er voksende avfallsmengder. Jo mer penger vi har, jo mer forbruker vi, og jo større blir søppelbergene.

Vi har blitt flinkere til å gjenvinne og sortere, men gjenvinning hindrer ikke de miljømessige konsekvensene av avfallet. Det å transportere, behandle og forbrenne avfall skaper klimagasser. Den søpla som ikke gjenvinnes men som blir liggende på søppelfyllingene bidrar også til å skape klimagasser - søppelfyllingene produserer nemlig store mengder metan.

Avfall er også et forurensingsproblem. Mye avfall inneholder miljøgifter, og farlig avfall som ikke håndteres forsvarlig kan medføre risiko for helse- og miljøskader. Pr i dag blir 93 prosent av det farlige avfallet håndert på riktig måte, men fortsatt er det 69 000 tonn farlig avfall som hvert år forsvinner i systemet og som man ikke vet hvordan deponeres.

Avfall kan også komme til nytte. For eksempel kan kan man finne måter å bruke avfallet om igjen på. Dette kalles materialgjenvinning. Eksempler på dette er hus som bygges ved hjelp av materialer som har vært brukt på andre hus tidligere. En annen måte å benytte avfall på er å lage helt nye produkter, for eksempel dopapir av papp- og papiravfall eller blikkbokser av metallavfall. En tredje måte å utnytte avfallet på er ved å utnytte varmen som oppstår når avfallet brennes, slik at de store mengdene energi som frigjøres i prosessen ikke går tapt. Dette gjøres blant annet i enkelte fjernvarmeanlegg.


Artikkelen ble sist oppdatert: 16.07.2014

Nyheter

Strandrydding, marin forsøpling

Bli med på strandryddedagen

14.09.2022 | Sist oppdatert: 14.09.2022

Lørdag er den store strandryddedagen. Over hele landet skal strender ryddes for plast og annet søppel. Naturvernforbundet arrangerer er med og arrangerer en rekke strandryddinger.

DSC_0075

Schulze fikk Gullklypa

07.02.2018 | Sist oppdatert: 07.02.2018

Naturvernforbundets fagrådgiver for forurensning og miljøgifter, marinbiolog Per-Erik Schulze, ble i dag tildelt Hold Norge Rents høythengende pris Gullklypa. Naturvernforbundet i Østfolds prosjekt Kystlotteriet, med Sten Helberg i spissen, var også nominert til prisen.

Aluminiumsfolie
Søppel og sortering

Derfor bør du resirkulere aluminiumsfolien

28.09.2015 | Sist oppdatert: 13.12.2021

Aluminiumsproduksjon fra rent malm alene står for 1 prosent av verdens klimagassutslipp.* Du kan redusere utslippene ved å velge produkter som bruker lite aluminium og levere ren aluminiumsfolie og andre aluminiumsprodukter til resirkulering.

Engebøfjellet førdefjorden sogn og fjordane foto Wim Lassche
Gruveslam rett i fjorden

Frykter farlige nanopartikler i Førdefjorden

27.01.2014 | Sist oppdatert: 27.01.2014

Gruvenæringa kan ikke tillates å slippe ut nanopartikler i Førdefjorden, krever Naturvernforbundet i et brev til Regjeringen. – Regjeringen er i ferd med å tillate farlige utslipp uten engang å ha undersøkt konsekvensene, sier Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken.

Johan Fredrik Schmedling
Kontroversiell utbygging stoppet:

Klif ga Naturvernforbundet medhold

03.12.2012 | Sist oppdatert: 05.12.2012

En glad lokallagsleder Johan Fredrik Schmedling i Naturvernforbundet Kristiansund og Averøy er raus med rosen etter at planene til Franzefoss Bruk ble stoppet: - Både fylkeslaget og sekretariatet i Naturvernforbundet har gjort en skikkelig god jobb, sier han. Selv har han jobbet med å stoppe planene på Husøya ved Kristiansund i flere år.

Baardseth

Ulovlige avfallsplasser florerer

07.09.2011 | Sist oppdatert: 07.09.2011

– Miljøet har vært taper når kommunene får makt i areal- og miljøforvaltningen. Tette sosiale nettverk og manglende miljøinteresse hos kommunene gjør at intet blir gjort med titusenvis av ulovlige fyllinger landet rundt, sier Harald Baardseth, leder i Naturvernforbundet i Buskerud.