Håp for fjellreven!

Gjennom flere tiår har Naturvernforbundet sloss for at Norges mest trua pattedyr, ved siden av ulven, måtte få spesiell oppfølging. Nå skal den betydelige innsatsen de siste årene oppgraderes ytterligere.

Naturvernforbundet har jobbet for fjellreven i mange år! Gi en gave og støtt vårt videre arbeid!

Fjellreven balanserer fortsatt på kanten av utryddelse, men en knøttliten bestand på ca 50 dyr har økt til en litt mindre knøttliten bestand på 125. Før helga bestemte regjeringen  at fjellreven skal inn som nummer åtte på Norges meget beskjedne liste over «prioriterte arter».  I prinsippet skal dette medføre at de tiltakene som er nødvendige for å redde arten skal settes inn. Konkret innebærer det strengere vern av hiområder og mot forstyrrelser, og at det sikrer langsiktig finansiering av avlstiltak, gjenutsetting og annet som pågår. Utskyting av den ekspanderende rødrevbestanden i fjellrevområder kan likevel være det aller viktigste tiltaket. 

Krevende oppgave

Fjellrevbestandene varierer voldsomt. Gjennomsnittlig levealder er bare tre til fem år. Maksimal overlevelse fram til ett års alder er 30 prosent, men vanligvis er overlevelsen langt lavere. Det som berger fjellreven er svært store valpekull i lemenårene, da kan den få opp til 16 valper i ett enkelt kull! Desto viktigere er nettopp lemenårene, men disse er som kjent blitt sjeldnere og med lavere bestandstopper, muligens som følge av klimaendringene. Andre klimafaktorer som ikke favoriserer fjellreven, er gjengroing i fjellet og økt konkurranse fra rødrev som med mildere og kortere vintre går stadig høyere til fjells.

Men det er et faktum at utviklingen de siste årene er snudd både i Sverige og Norge, og i flere fjellområder er det etablert nye revirer. Regjeringens vilje til å følge opp ytterligere kan kanskje være det som redder fjellreven også på lengre sikt?