Hva mener vi?

Det er naturen som gjør at det går an å leve på jorda. Den gir oss ren luft, rent vann, medisiner, mat og unike opplevelser.

fjell og havLøken, Bård

Et rikt naturmangfold har en enorm økonomisk og samfunnsmessig verdi, og en verdi i seg selv som det ikke går an å måle.

Norge har både en moralsk og en folkerettslig plikt til å berge artene og naturtypene for framtidige generasjoner. Dyr, planter og andre organismer forsvinner i et tempo som gjør vår tid til den sjette store masseutryddelsen i livets historie – den største og raskeste siden dinosaurene forsvant. Dette skyldes menneskelig aktivitet, og derfor må det tas aktive, politiske valg for å redde naturmangfoldet. Naturvernforbundet mener at natur- og miljøhensyn skal legges til grunn for all menneskelig aktivitet.

Det er lett å bli redd av den enorme utryddelsen som skjer i naturen. Natur som forsvinner kan ikke erstattes. Men det betyr ikke at ikke trendene kan snus: Vi vet om tusenvis av gode ideer og løsninger på problemet, noen få er satt i verk, mens mange kun trenger vilje, mot eller penger for å bli virkelighet. Stadig flere blir oppmerksomme på hva som skjer, og i Norge er det store flertallet i befolkningen tilhengere av at naturmangfoldet bevares.